Nkom sin skyreise

Nkom har tatt steget til skyen og skaffet seg en plattform som gir dem mulighet til å utvikle seg videre på en fleksibel måte og lansere nye tjenester raskere.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Nkom har valgt Bouvet som sin strategiske partner for digitalisering og skytjenester. Sammen skal vi jobbe mot et digitalt målbilde som gir bedre brukeropplevelser og effektive prosesser for utvikling og regulering av post- og ekomsektoren, en sektor der utviklingstakten generelt er høy.

standard_nkom.png

Om Nkom 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er et eget forvaltningsorgan som har som oppgave å administrere det offentlige regelverket på post- og teleområdet og bidra til at brukerne i Norge får tilgang til gode og rimelige post- og teletjenester.

 

Siden oppstarten i januar 2023 har vi etablert "Nkom Skyplattform" i Microsoft Azure, samt en tilhørende dataplattform.

Skyplattformen gir Nkom nye og uante muligheter til å utvikle nye og skalerbare løsninger raskere, noe de allerede har dratt nytte av. Parallelt med å utvikle skyplattformen har Nkom, ved hjelp av Bouvet, lansert:

  • En løsning som forbedrer hverdagen til beredskapsvaktene og deres arbeid med å håndtere utfall og driftsforstyrrelser i kommunikasjonsnettene for mobiltelefoni i Norge ved at driftsmeldinger fra teleoperatørene utveksles over et API.
  • En selvbetjent løsning som automatiserer saksbehandling for 5-siffer relatert til kundenes søknad, oppsigelse, endringer og arkivering av vedtak, samt fakturering av tjenesten.

Datadrevet med ny dataplattform 

Sammen med Bouvet har NKOM bygget en dataplattform i Azure, som gir dem bedre kontroll over dataene sine. Dataplattformen samler inn, lagrer og strukturerer data fra ulike kilder og gjør det mulig å utnytte den på nye og bedre måter.

Dataplattformen har allerede bidratt til å skape flere nye tjenester, ved å utnytte verktøy i Azure og Power BI.

  • Ekomstatistikken som presenterer data samlet fra alle tilbydere ekomtjenester i Norge.
     
  • Dekningsundersøkelsen som presenterer bredbåndsdekningen i Norge, både som statistikk og i kart.

Prosess

«Nkom skyreise» ble lansert samtidig som det ble utviklet tjenester i parallell. Dette medførte at Azure-tjenester måtte etableres i skyplattformen etter behov og ikke etter når det var optimalt å etablere dem. Takket være et tett og fleksibelt samarbeid mellom Nkom og Bouvet, fant vi sammen gode løsninger i en åpen dialog og praktisk partnerskap.

Bouvet har mobilisert mye og god kompetanse på kort tid for å bistå i Nkoms ambisiøse reise. Vi er spesielt imponert over hvordan vårt konsept for datasjø raskt ble en realitet.

Svein Omestad, Seksjonssjef IT i Nkom

Kontakt oss 

Morten Njåstad Bråten
Kunde- og forretningsutvikler, Sør