norge i tall

KS, kommunesektorens organisasjon

Norge i tall

Sammen med dyktige folk i KS, kommunesektorens organisasjon (landets største arbeidsgiverorganisasjon i offentlig sektor), har vi laget en kartløsning som gjør det enklere å både se og bruke tall og statistikk på ks.no og andre digitale flater.

Prosjekt: Norge i tall – KS, kommunesektorens organisasjon

Tidsrom: 2019

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Espen Ottar

Espen Ottar

espen.ottar@bouvet.no

+47 90142207