Topphafslundapp

Hafslund Nett

Spar strøm med ny app

Få oversikt over strømforbruket ditt, registrer måleravlesninger og finn ut hvor det er strømbrudd. Den nye appen til Hafslund Nett gjør det enklere for deg å få oversikt.

Utfordring

Med ny teknologi og nye AMS strømmålere som samler inn et stort spenn av informasjon, ønsket Hafslund Nett å utvikle en ny app. Applikasjonen ble utviklet på en ny og moderne digital plattform slik at kundene får bedre tilgang til informasjon fra Hafslund Nett. Plattformen kan videreutvikles med ny funksjonalitet slik at Hafslund Nett oppnår enda bedre kommunikasjon med kundene sine.

Bouvet fikk i oppdag å utvikle en ny app for å gjøre kundekommunikasjonen enklere mellom Hafslund Nett og deres kunder. Det ble gjennomført brukertester for å verifisere valg av funksjonalitet og design med målgruppene. I tillegg ble det gjennomført en test opp mot WCAG 2.0 for å sikre at appen kan bli benyttet av flest mulig.

apper

Løsning

Hafslund Nett appen er utviklet for iOS og Android og er basert på det nyeste innen teknologi. Appen skulle fungere offline, slik at de som fremdeles har manuelle strømmålere kunne levere inn sine måleravlesninger.

Ved å benytte Googles Firebase realtime database fikk vi mulighet for å holde dataene synkroniserte mellom telefon og backend. For å håndtere en del logikk på servernivå benyttes Firebase Cloud Functions. Dataene mottas i all hovedsak fra Sesam, som synkroniserer dataene i Firebase Realtime Database. I tillegg til data fra Sesam håndterer appen også data fra andre datakilder til Cloud Functions som aggregerer og håndterer dataene slik at appen lett kan ta det i bruk.

Firebase håndterer i autentisering gjennom engangspassord på SMS. Eksisterende Hafslund Nett kunder kan enkelt logge seg inn, uten behov for å registrere seg, og slipper å huske vanskelige passord. Android brukere har ikke en gang behov for engangspassord, da autentiseringen skjer uten tastetrykk. Appene er skrevet i Kotlin og Swift 3.

Effekt

Appen gjør det enklere for Hafslund Nett sine kunder å få oversikt over sitt strømforbruk, strømbrudd i nærheten, måleravlesning og fakturaoversikt med få tastetrykk. Ettersom markedet og brukernes behov er i stadig utvikling,  gir det samtidig Hafslund Nett en moderne plattform som senere kan bygges videre på med ny funksjonalitet.

Prosjekt: Ny mobilapplikasjon for Hafslund Nett

Tidsrom: 2017

Sektor: Info og kommunikasjon

Ansvarlig kontor: Oslo