En skjem som viser en pateolog prøvesvar fra en kreftprøve

HEMIT (Helse Midt-Norge IT)

Ny teknologi skal gjøre det enklere å samarbeide om analyse av kreftprøver

Gjennom kartlegging, analyse og endringsledelse har vi hjulpet St. Olavs hospital å anskaffe ny teknologi som kan gi både raskere og bedre svar på kreftprøver.

Utfordringen

Å vente på svar fra en kreftprøve kan medføre stor engstelse for pasienten og dens pårørende. Og dessverre har det frem til nå vært slik at det ofte har tatt litt tid å få svar, spesielt i tvilstilfeller som krever flere undersøkelser.

Alle undersøkelser av vevsprøver og diagnosestilling av kreft gjøres av leger som har en spesialisering innen patologi. Dette har historisk blitt gjort gjennom analog undersøkelse ved bruk av mikroskop. Fordi patologi er så avansert har det ofte vært slik at prøver må sendes mellom patologimiljøer i eksempelvis Oslo, Trondheim eller Bergen fordi ulike patologer spesialiserer seg innen ulike felt og du rett og slett har måttet være i samme rom som den faktiske prøven for å kunne gjøre en undersøkelse.

Samtidig som prosessen ofte har tatt tid, har det lenge vært en økning i antall prøver som sendes til patologene. I tillegg gjøres det flere og flere undersøkelser per prøve for å gi pasienten best mulig behandling. Det er også dessverre for få patologer i Norge, noe som gjør det vanskelig å håndtere økende arbeidsmengde.

Behovet for å gjøre både arbeidsprosessen og samarbeid om prøvene enklere for patologene var derfor tydelig. Ikke bare for å forenkle deres hverdag, men mest av alt for å gjøre ventetiden kortere for pasienter og pårørende. På bakgrunn av dette ble det igangsatt både en regional og nasjonal prosess. Nasjonalt skulle det jobbes med standardisering og samhandling på tvers av alle miljøene. Regionalt bestemte St. Olavs Hospital seg for å gå til anskaffelse av utstyr for digitalisering av vevsprøver.

Anskaffelse av ny teknologi

Prosjektet for å anskaffe og innføre system og teknologi som skal digitalisere denne prosessen er drevet av patologiavdelingene i Trondheim og Ålesund.

Vi er involvert i prosjektet gjennom vårt samarbeid med HEMIT (Helse Midt-Norge IT), og vår rolle har vært å bistå patologiavdelingene slik at de anskaffet en løsning som både dekket deres behov og ga mest mulig verdi for pengene.

Løsningen er nå på plass, og har allerede begynt å effektivisere hverdagen til patologene. Istedenfor at vevsprøvene vurderes analogt gjennom mikroskop, skannes nå prøvene og gjøres digitale slik at de kan granskes på skjerm og enkelt deles med andre patologer som kan bistå i vurderingen av prøvene. Ved bruk av digitale verktøy får patologene også hjelp til å vurdere utrykk av biomarkører og stille riktig diagnose. Det blir i tillegg enklere å kvalitetssikre diagnosen mot historiske data.

For en gjennomgang av hvordan den den nye løsningen fungerer, anbefaler vi å ta en titt på denne filmen laget av Nasjonal IKT som en del av dette prosjektet.

Vår rolle

Våre oppgaver i prosjektet har blant annet vært å ha ansvaret for kravarbeidet i det regionale prosjektet, delta i anskaffelse og innføring av system og teknologi samt være hovedkontaktperson for leverandøren for funksjonell og teknisk løsning. Vi har også bistått som superbruker av løsningen og hjulpet leverandør med feilsøking og optimalisering. I tillegg har vi jobbet med kartlegging av eksisterende prosesser og med endringsledelse i forbindelse med innføring av det nye systemet.

Essensen i arbeidet har ligget i å oppnå en fullstendig forståelse av brukerbehovene til patologene gjennom en GAP-analyse av eksisterende prosesser, hvor vi blant annet så på hvor det var potensiale for digitalisering. Deretter sørget vi for å beskrive behovene så overordnet at leverandøren både kunne levere det de selv tenkte var best mulig løsning, samtidig som behovene til patologene ble møtt. Videre har vår oppgave vært å skape en sømløs kommunikasjon og forståelse mellom patologene og leverandøren, slik at løsningen som nå har blitt levert passer best mulig inn i patologenes arbeidshverdag.

Verdi for kunden

Innføring av løsningen vil gi mulighet for smidigere arbeidsprosesser og støtte til diagnostisk arbeid. Grensene mellom de ulike landsdelene vil effektivt viskes ut når prøvene kan sendes og mottas på sekunder. Trenger du å rådspørre en annen ekspert vil dette nå bare være et tastetrykk unna.

Hverdagen til patologene vil også bli vesentlig enklere, med en helt ny oversikt i det diagnostiske arbeidet. I tillegg vil dette arbeidet legge til rette for økt grad av samhandling på tvers av regionene, enhetlig rapportering av patologisvar og støtte for undervisning gjennom nasjonale digitale arkiv av prøver.

Alt dette vil ikke minst føre til både raskere og bedre behandling for pasienter – som jo selvsagt er den viktigste og største gevinsten ved dette prosjektet.

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Eirik Vefsnmo
Konsernprosjekter