Cropped image of a young man working on his laptop in a coffee shop, rear view of business man hands busy using laptop at office desk, typing on computer sitting at wooden table

Bunnpris

Nye nettsider for Bunnpris

Sammen med Bunnpris har vi på kort tid vi fått på plass nye brukervennlige nettsider som gjør de bedre rustet til å nå sine fremtidsmål.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

I 1981 åpnet den første Bunnpris-butikken. Siden den gang har de vokst, og består i dag av over 250 butikker, spredt utover Norge. Bunnpris har en uttalt vekststrategi og ønsker å fremstå enda mer attraktive for både kunder og fremtidige kjøpmenn. En del av denne strategien inkluderer nye nettsider. Bakgrunnen for dette ønsket lå i at nettsiden deres ikke dekket dagens behov og fremtidige målsetninger. Nettsidene opplevdes lite intuitive, vanskelige å vedlikeholde og hadde begrenset funksjonalitet. 

Bouvet ble derfor engasjert for å lage nye nettsider som skulle bidra til merkevarebygging og fungere som et utstillingsvindu for eksisterende og fremtidige kjøpmenn. Samtidig skulle Bunnpris sine kunder finne intuitive og selgende nettsider med fristende oppskrifter samt rask tilgang til «sin» butikk. 

En viktig del av Bunnpris´ strategi er å unngå for mye administrasjon, og heller legge til rette for stor grad av frihet for den enkelte kjøpmann. I utvikling av den nye nettsiden var det derfor viktig å få på plass funksjonalitet som gjør at hver enkelt kjøpmann skal ha anledning til å vedlikeholde og administrere «sin» side i løsningen med oppdaterte åpningstider og tilbud. Nettsiden skulle også fungere som utgangspunkt for fremtidige satsinger. 

Løsningen

For å lage en nettside som skulle svare på det Bunnpris ønsket, satt vi sammen et Bouvet-team med to designere og to utviklere, i tillegg til prosjektleder. Det første vi gjorde var å analysere bruken av dagens nettsted. Det ble raskt klart at brukerne i all hovedsak var interessert i åpningstiden til «sin» butikk. Dette var en jobb de nye nettsidene måtte løse vesentlig bedre. 

For å sikre tilstrekkelig innsikt i brukerbehovene, gjennomførte vi dybdeintervjuer med representanter fra Bunnpris med god innsikt i hva som var kjente hindringer og drivere for den ønskede brukeratferden. Vi ble overrasket av å oppdage at Bunnpris er i en unik posisjon i norsk dagligvarebransje. Bunnpris´ kjøpmenn har stor grad av selvråderett, knyttet til hvilke varer de tilbyr i sine butikker. Det oppfordres til å ta inn lokale varer, noe som gir positive ringvirkninger i lokalmiljøet. Dette kommer til syne i et av Bunnpris´ kundeløfter: «Lavprisbutikken med hjertet lokalt». Dette var viktig innsikt vi tok med oss inn i design og funksjonsbeskrivelsene.

bunnpris3.jpg
Lavprisbutikken med hjertet lokalt

Etter at design var godkjent og forankret hos Bunnpris, begynte utviklingen. Som teknisk løsning, valgte vi Drupal som CMS. Drupal er en sikker løsning, har høy fleksibilitet med tanke på fremtidige utvidelser og har lave løpende kostnader. Kombinert med at vi har et sterkt Drupal-miljø i Bouvet, ble valget enkelt. 

Den nye nettsiden ble satt opp med frittstående moduler/blokker. Dette setter Bunnpris i stand til å tilpasse kommunikasjonen slik de ønsker og setter dem i stand til å sette opp sider til ulike formål, uten involvering av utviklere. 

I den nye løsningen har hver kjøpmann sin egen side, der de kan oppdatere butikkens åpningstider og tilbud. Løsningen støtter også avvikende åpningstider for helligdager. Informasjonen kan brukes sømløst videre av 3-part – eksempelvis i Google-søk. Nøkkelinformasjon om butikkene blir også integrert mot Norgesgruppen og benyttes sentralt. 

Basert på innsikt fikk i tillegg oppskrifter en sentral plass i den nye nettsiden. I løsningen ligger det over 200 fristende oppskrifter som kan gi inspirasjon i en hektisk hverdag. Alle ingrediensene inngår i Bunnpris´ sortiment. Dette skal bidra til at handleturen blir enklere for kundene og at de får øynene opp for Bunnpris´ sortiment. I tillegg vil oppskriftene være en driver for gjentagende besøk til nettsiden.

 

 

Verdi for kunden

Prosjektet har gitt stor verdi for Bunnpris og har satt dem i stand til å fullt ut ta i bruk bunnpris.no som kommunikasjonskanal mot sine kunder.

Bunnpris er kanskje ikke størst i sin bransje, men er i stor vekst. Med nytt design og økt funksjonalitet for både brukere og kunder fremstår Bunnpris som et enda mer attraktivt alternativ for fremtidige kjøpmenn, samtidig som det også gir Bunnpris mulighet til å skreddersy kommunikasjon mot denne målgruppen.

Ved at den enkelte kjøpmann kan administrere sin butikkside, vil Bunnpris også i fremtiden bugne over av lokale varer, samt at det vil fortsette å være lite administrative føringer og stor frihet. Dette vil kundene tjene på og det vil sette Bunnpris i en posisjon der de med ny giv kan krige om å være kundenes førstevalg. Vi har satt stor pris på å bistå Bunnpris i dette prosjektet og ser frem til samarbeid også i tiden fremover.

Neste gang du lurer på hva du skal lage til middag kan du jo å ta en titt på bunnpris.no. Selv anbefaler vi Asiatisk laks med mangosalsa. Nam nam!

Vi hadde en oversiktlig og effektiv prosess sammen med Bouvet. Det var viktig for oss at Bouvet hjalp oss å styre prosessen, og at de hele tiden var fremtidsrettet i løsningene som ble implementert.

Lars Langø, Markedssjef, Bunnpris

Kontakt oss

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renate Kristiansen
Regionleder Nord