Skjermbilde av nettsiden "Kvalitet i karriereveiledning"

Kompetanse Norge

Nye nettsider har blitt en partner i jobben

Bouvet har vært med å utvikle en splitter ny nettside for de som jobber med karriereveiledning på tvers av landet. Målsetningen er at siden gir faglig støtte, inspirerer og bidrar til økt kvalitetsutvikling i faget.

Bakgrunn

I 2017 fikk Kompetanse Norge i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Et overordnet mål er at et kvalitetsrammeverk skal bidra til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer i Norge.

Kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledningen er avgjørende for at tjenestene skal gi det ønskede utbyttet, både for individ og samfunn, og kvalitetsrammeverket kan brukes som verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning.

16. oktober 2020 ble «Kvalitet i karriere», lansert.

Fra tungt og faglig til enkelt og fargerikt

Det var mye tungt og faglig innhold som skulle få plass på nettsiden og utfordringen var å presentere dette på en enkel og forståelig måte. Målsetningen var å lage brukervennlige sider der det var enkelt å navigere og kort vei til innholdet, samtidig som det var viktig å utvikle gode sidemaler, som skulle effektivisere arbeidet til redaktører.

Episerver ble valgt som CMS-løsning og fordi dette kan være et komplekst verktøy å jobbe med, var det viktig å skape en best mulig brukeropplevelse for redaktøren. Det var et stort volum av sidemaler og komponenter som ble produsert til dette prosjektet og derfor ble det utviklet en rekke smarte komponenter som gjør at mye av innholds arbeidet foregår automatisk.

Det ble blant annet utviklet et system for å autogenere hurtigmeny som ankerlenker til underoverskrifter i teksttunge sider, slik at brukeropplevelsen forbedres uten at redaktøren trenger å gjøre noe.

Resultatet ble en nettside som er enkel å navigere i, der innholdet er presentert på en fargerik og fin måte, og som er enkel å vedlikeholde. 

Våre utviklere i Bouvet Bergen, Oddbjørn Øvernes (front-end) og Olav Gjerde (back-end), sørget for den tekniske implementeringen og Nucleus stod for designet og interaksjonsdesignet.

Redaktørgrensesnitt.png

Bildet viser komponenter i EPI og en god beskrivelse somforbedrer brukeropplevelsen i redaktørgrensesnittet.

Verdi for kunden

Jørund Walseth, som er karriereveileder på Firda videregående skole har tatt verktøyet i bruk i sin arbeidshverdag og hun forteller at sidene er et godt hjelpemiddel i å få ny innsikt og innfallsvinkler som kan hjelpe til i arbeidet med å utfordre elevene og kollegaene innen karrierelæringsperspektivet.
 

KIK2.png
KIK.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser eksempel på en blokk som får automatisk farge basert på hvilket område den er brukt under. Nettsiden består av fire hovedområdene som er assosiert med hver sin temafarge. Det ble derfor laget flere "tema-aktiverte" komponenter i CMS-verktøyet slik at innholdet automatisk får rett farge der de brukes

«I eit større perspektiv kan ein driste seg til å seie at nettsida er som ein partner i jobben med å få ungdommen våre til å forstå seg sjølv og samspelet deira med verda dei har kring seg.»

Jørund Walseth

Enkel navigasjon

Jørund forteller videre at nettsiden er enkel å navigere i og at han raskt finner frem til det han er på jakt etter, og ikke minst at de er et viktig verktøy for å kunne videreutvikle egen forståelse av kvalitetsrammeverket.

KIK3.png

Bildet viser en ordbok" plugin som vi laget selv for rikteksteditoren, slik at redaktør kan markere tekst og legge til "ekstra informasjon" som dukker opp som vist ved «se fagrapporten for detaljer»

«Skal vi på vår skule klare å fortsette å bevege oss framover i arbeidet vårt med å utvikle best mogleg karrierelæring for elevane våre, må vi heile tida hente inspirasjon og idear frå andre»

Jørund Walseth

Prosjekt: Kvalitet i karriereveiledning

Sektor: Undervisning

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss

image (1)

Nina Moberg