informasjons- og velkomstsenter på OSL.
informasjons- og velkomstsenter på OSL. © Bouvet

Avinor Oslo lufthavn (OSL)

Nytt informasjons- og velkomstsenter på OSL

Avinor har etablert et nytt informasjons- og velkomstsenter på OSL. Senteret ble offisielt åpnet i juni 2019. Bouvet har vært samarbeidspartner og hatt fokus på å levere gode brukerreiser til besøkende på OSL. I første fase har vi levert selvbetjente informasjonskiosker som en Minimal Viable Product (MVP).

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bakgrunn

Det er i snitt 70 000 reisende på OSL hver dag. De reisende dekker naturlig nok et vidt spekter av mennesker fra turister til forretningsreisende fra mange ulike land som alle har ulike behov og preferanser. 

Som et tiltak for å kunne være verdens beste vertskap for passasjerene, har OSL etablert et nytt informasjons- og opplevelsessenter med selvbetjeningsløsninger, brukeropplevelser og muligheter for samarbeid med andre aktører og tilrettelegging for alle. Bouvet har hjulpet Avinor med å realisere nye selvbetjeningsløsninger, som nå er tatt i bruk.  

Informasjons- og velkomstsenter på OSL.
Informasjons- og velkomstsenter på OSL. Copyright:Bouvet

Løsning

På to og en halv måned har Bouvet utviklet og designet selvbetjente informasjonskiosker i samarbeid med Avinor og Microlog. 

Produktet er en informasjons-hub som henter informasjon fra flere eksterne kilder, som VisitNorway, Entur og Avinor. I utviklingen av informasjonskioskene har det vært stort fokus på UX, universell utforming, wayfinding, multilokasjon og multiairport. Informasjon på informasjonskioskene er per i dag tilgjengelig på norsk, engelsk og kinesisk. 

Løsningen er utviklet som et fungerende produkt både med hensyn til design, funksjonalitet og arkitektur, men som kun dekker en liten del av det fulle og hele potensialet til produktet (MVP). 

Gjennom et spennende og godt samarbeid med Bouvet har vi på kort tid fått opp en infokiosk som fungerer til å finne informasjon

Arienne Kildahl, leder Passasjerservice og VIP-tjeneste, OSL

Effekt

Hensikten med selvbetjente informasjonskiosker er blant annet å avlaste servicepersonalet, ved å svare på de hyppigste spørsmålene rundt transport, wayfinding og turistinformasjon samt gi rask informasjon til de reisende. Pilot og innsiktsperioden vil gi verdifull innsikt til veien videre, både for prosjektet og Avinor. 

I framtiden håper vi å bruke teknologien som finnes til å videreutvikle disse i tråd med kundenes behov, også gjerne i et helhetlig perspektiv for Avinor

Arienne Kildahl, leder Passasjerservice og VIP-tjeneste, OSL

Veien videre

Gjennom sommeren og utover høsten vil det være en pilotperiode for å gjøre nødvendig innsikt som grunnlag for videre utvikling av senteret, som for eksempel muliggjøre for rikere informasjon inn på løsning.  

Innsiktsarbeidet vil se nærmere på brukerreisen og kunne gi verdifull kunnskap om hvilken retning det er hensiktsmessig å bevege seg videre i for å kunne gi mest mulig verdi til de reisende og til det nye informasjons- og velkomstsenteret.

Deler av Bouvet-teamet som  har utviklet og designet selvbetjente informasjonskiosker i samarbeid med Avinor og Microlog. 
Deler av Bouvet-teamet som har utviklet og designet selvbetjente informasjonskiosker i samarbeid med Avinor og Microlog.  Copyright:Bouvet

Samarbeidet med Bouvet har fungert godt, og gitt oss et meget godt utgangspunkt for videre funksjonalitet og tjenester til våre besøkendes nytte. Det blir spennende å se hva vi kan få til sammen fremover.

Christofer Moestue Huseby, Leder IT Passasjer, Marked og Kommunikasjon, OSL

Ansvarlig kontor: Oslo