fikseoppdrett
Pågående

ScaleAQ

Nytt verktøy fra ScaleAQ skal gjøre fiskeoppdrett enklere og mer effektivt

Sammen med ScaleAQ utvikler vi et verktøy som skal tilgjengeliggjøre data og fremvise de på en enkel og brukervennlig måte, slik at oppdretterne skal kunne forstå dataen, se de i en større sammenheng og på denne måten optimalisere oppdrettsprosessene.

Prosjekt: Nytt verktøy for fiskeopdrett

Tidsrom: 2019 - (Pågående)

Sektor: Industri

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss

reginemedbriller

Regine Sagstad

regine.sagstad@bouvet.no