Optimal energiproduksjon fra havvind

Origo Solutions er et teknologiselskap som har ambisjoner om å bli en viktig bidragsyter til satsingen på havvind i Norge – og ellers i verden. Bouvet har over flere år vært med på deres satsing.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Norge står foran en enorm satsing på havvind. Mange virksomheter posisjonerer seg for å være med på denne satsingen. 

Investeringer i havvind er dyrt og operatørene skal ha langsiktige operasjoner med så optimal produksjon som mulig, med riktig drift og vedlikehold på vindkraftverket. Digitalisering og intelligente tjenester kreves for å få dette til. 

Optimal energiproduksjon fra havvind krever dermed gode styringssystemer, som i sanntid kan operere vindkraftverket. For å kunne gjøre dette, kreves det oversiktlig monitorering, samt smart styring av store mengder data som må behandles kontinuerlig – i tillegg må en være i stand til å sende signaler tilbake til vindkraftverket for styring og drift. 

Origo Solutions ser at satsing på havvind nå skyter fart og de ønsker å være i posisjon for fremtidige muligheter. Det er også identifisert at det er mangel på gode styringssystemer i grensesnittet mellom OT og IT som er i stand til å hente ut fremtidige behov. Med dette som utgangspunkt, har utfordringen til Origo Solutions blitt å lage plattformen for neste generasjons styringssystem, SCADA+.  

601d2ede285f22f378512753_PNG_Origo_logo_color.png

ORIGO SOLUTIONS

Etablert i 2011 gjennom en fusjon mellom Origo Engineering og Bjørge Safety Systems, med kontorer i Kristiansand (hovedkontor), Arendal og Stavanger.

Teknologiselskap som leverer og integrerer datastyring, kontroll, automasjon og sikkerhets-systemer og løsninger. Eksempelvis SCADA-systemer for overvåking av havvindparker.

Målgruppen er markeder innen produksjon av fornybar energi offshore og onshore, sol og akvakultur, men også olje og gass samt prosessindustri.

Selskapet har 100 ansatte og er langt fremme innen innovasjon og nytenkning knyttet til grønn industri. 

– Origo Solutions har store ambisjoner for SCADA+. Bouvet bidrar med viktig kompetanse på forretningsutvikling og teknisk kompetanse som posisjonerer oss for fremtidige satsinger.»

Rune Reinertsen, Salg- og markedsdirektør, Origo Solutions

origo.jpg

 

Løsning

Origo Solutions leverer i dag styringssystem til vindparken Hywind Scotland og kontrollsystemet, Common SCADA UK for Equinor (starter med Doggerbank A, B og C) og er godt posisjonert for fremtidige prosjekter. 

SCADA+ er et datadrevet styringssystem for operasjon og drift av vindkraftverk, men også andre anlegg, som helhet. Bouvet har en sentral rolle i forretningsutvikling, omstilling, konsept-/produktutvikling, markedsføring/posisjonering, arkitektur og utvikling av SCADA+ med tilhørende analyseplattform SCADA+ Insight. 

Se mer om SCADA+ på Origo Solution sine nettsider.

I SCADA+ får operatøren sanntidsdata fra ulike deler av vindkraftverket. Med disse dataene koblet med andre relevante data, bygges det helhetlig innsikt, med mulighet for å supplere med kunstig intelligens.

Ambisjonen er å bidra til optimal drift av vindkraftanlegget i form av automatiserte styringskommandoer tilbake til vindkraftanlegget. Sanntidsdata tilgjengeliggjøres for operatøren fortløpende. Dette bidrar til kontinuerlig kontroll og oversikt. 

Gjennom SCADA+ Insight samles også historiske data fra vindkraftanlegget. Dette gir mulighet for historisk analyse og innsikt, i tillegg til verdifull kunnskap om drift og mulighet til effektivisering. SCADA+ Insight gjør det også mulig å dele data med aktører som trenger tilgang.

image.png

 

– Origo Solutions er en innovativ og fremoverlent virksomhet med store ambisjoner. Å få være med å skape en løsning som kan bidra til optimal energiproduksjon fra havvind er en utfordring som er spennende og som virkelig er med på å utgjøre et viktig bidrag til utviklingen av fremtiden. 

Ragnhild Mørner Fidjestøl, Forretnings- og konseptrådgiver i Bouvet 

Ragnhild.png

 

Gevinster

Origo Solutions er i posisjon med et styringssystem, SCADA+, som raskt kan etableres og gi verdi for kommende satsinger innenfor havvind, og andre næringer (f.eks. Havbruksanlegg og Solcellekraftverk). 

For kunder av Origo Solutions vil fremtidig bruk av SCADA+ gi best mulig drift av vindparken, med økt produksjon og mindre slitasje på utstyr. Med sanntidsanalyse av data fra vindparken vil en effektivt kunne styre produksjonen ut ifra værforhold og andre situasjoner, som for eksempel fugler i området.  

Bouvet er stolte samarbeidspartnere med Origo Solutions og ser frem til å bidra til at selskapet lykkes med sine satsinger.
 

Arild.png

 

– Å bygge fremtidens styringssystem for et vindkraftverk stiller store krav til sikker, skalerbar og endringsdyktig arkitektur som kan håndtere store datamengder i sanntid. Vi har tatt i bruk Microsoft Azure-skyteknologi og bygget en fremtidsrettet arkitektur og løsning som kan vokse sammen med Origo Solutions.

For en teknolog er det utrolig spennende å få være med å bygge neste generasjons SCADA-løsning, og det utfordrer på nytenkning og smart bruk av ny teknologi

Arild Andås, løsningsarkitekt i Bouvet 

Faktaboks

Prosjekt: Scada+

Sektor: Fornybar, Havvind

Ansvarlig kontor: Kristiansand

Tjenester: Microsoft, Plattform, innsikt og analyse, skyplattform og innovasjon, Forretningsutvikling, Rådgivning

Kontakt oss

Morten Njåstad Bråten
Kunde- og forretningsutvikler, Sør