Statens vegvesen 1
Foto: [Knut Opeide, og Monica Knoff]

Statens vegvesen

Redder liv på norske veier

VaDis (Vehicle and Driver Inspection System) er med på å øke trafikksikkerheten og redusere antall ulykker på veien, med mer effektive og målrettede kontroller av kjøretøy og førere.