Skreddersydd portal automatiserer og visualiserer reservoardata for økt oljeutvinning

Med ny portal får Resman delt nøyaktig og viktig informasjon som forbedrer beslutningsprosesser og effektiviserer produksjon i energisektoren.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Resman leverer tracer-teknologi til olje- & energibransjen over hele verden. Deres tracer-teknologi gir mulighet til kontinuerlig overvåking av fluiddynamikken i reservoarer.   

En viktig del av arbeidet er å utforme og levere rapporter til deres kunder med nøkkelinformasjon om egen produksjon. Tidligere foregikk store deler av kommunikasjonen manuelt via epost og fildeling.

For å effektivisere og forbedre sin informasjonsflyt mot kundene, ønsket de å utvikle en digital portal hvor de kunne tilgjengeliggjøre informasjon, automatisere prosesser og ikke minst visualisere data på en god måte. Den nye portalen har et tverrfaglig team fra Bouvet fått være med å utvikle sammen med Resman. 

 

Om Resman

Resman er et norsk selskap etablert i 2005 med utspring fra Sintef og Equinor. Resman leverer tracer-teknologi til olje- & energibransjen over hele verden. Teknologien Resman utvikler hjelper operatører med innsikt og forståelse av reservoardynamikk og er relevant for tradisjonell olje- & gass industri, i tillegg til ny energi som geotermiske brønner og karbonlagring (CCS).

Dette er tracer

Tracer er et sporstoff som beholder sin form og kan identifiseres unikt for å spore bevegelsen av væsker i et reservoar, som for eksempel vann ved vanninjeksjon. Det avslører hvor og hvor mye væske som flytter seg i ulike retninger og soner, og er den eneste absolutte metoden for å måle og forstå massetransport.


 

Brukerbehov i førersetet

For å sikre at leveransen møtte behovene og kvalitetskravene, gjennomførte vi et fire ukers forprosjekt. I denne fasen bidro Bouvet med en teknisk teamleder og en interaksjonsdesigner. Sammen ledet de en brukersentrert designprosess der både Resman-ansatte og kunder ble intervjuet. 

Ved å intervjue brukere og kartlegge deres behov, oppnådde teamet verdifull innsikt som veiledet utviklingen av interaksjonsprosesser og enkle prototyper for løsningen. Gjennom en iterativ prosess ble resultatene fra denne fasen omdannet til en prosjektplan, design og kravspesifikasjon for et minimumsprodukt (MVP). Når spesifikasjon og design var avklart sammen med Resman, startet Bouvet selve utviklingsprosjektet av den tekniske løsningen.

Løsning

Løsningen ble en webportal hvor brukere får tilgang til detaljerte kart av sine produksjonsfelt og tracerresultater. Kundens data ligger lagret sikkert og separert og det kreves tofaktorautentisering gjennom Microsoft for pålogging. 

Brukerne har et interaktivt kart som presenterer samtlige produksjons- og injeksjonsbrønner. I kartet får kunden se detaljer om eventuelle koblinger mellom brønner som injiserer hver enkelt brønn. Videre viser detaljerte grafer og tabeller resultatene over analysert tracerdata. Resultatene gir ingeniørene nøyaktig og viktig informasjon som gjør at de kan ta riktig, tidlig og nødvendige beslutninger for å effektivisere sin produksjon.

Fra brønnene får brukerne presentert analyserte resultater fra brønnprøver som er tatt over tid. Disse brønnprøvene har blitt analysert i Resmans lab i Trondheim og resultatene er plassert i databasen. Skjermbildet under viser tracer konsentrasjonen over tid for brønnene A-3 og A-4. Ingeniørene blir videre presentert injeksjonsdato for tracer, gjennombrudd av tracer i brønnene, ‘sweep volum’, distanse, signifikant prosent og bevegelsestid i reservoaret.
Et skjembilde av portalen som viser et forenklet eksempel av et oljefelt, med produksjonsbrønner og en injeksjonsbrønn. I eksempelet er det synliggjort at tracer fra injeksjonsbrønn A13 har beveget seg til produksjonsbrønn A3 og A4, men ikke til A8.
Portalen kalkulerer ‘residence time distribution’ (RTD). Det vil si at brukerne kan se tracermengden målt i brønnen over tid. Portalen kalkulerer predikert resultat på tiden tracer er signifikant i brønnens produksjon. Det betyr at brukerne nå flere måneder eller år i forveien kan se en predikert kurve av tracermengden. Ved å få denne viktige informasjonen tidligere, kan ingeniørene ta nye aksjoner og beslutninger på et tidligere stadium i prosessen.
Fra brønnene får brukerne presentert analyserte resultater fra brønnprøver som er tatt over tid. Disse brønnprøvene har blitt analysert i Resmans lab i Trondheim og resultatene er plassert i databasen. Skjermbildet over viser tracer konsentrasjonen over tid for brønnene A-3 og A-4. Ingeniørene blir videre presentert injeksjonsdato for tracer, gjennombrudd av tracer i brønnene, ‘sweep volum’, distanse, signifikant prosent og bevegelseshastighet i reservoaret.
residence time distribution.png
Portalen beregner ‘residence time distribution’ (RTD). Det vil si at brukerne kan se tracermengden målt i brønnen over tid. Portalen beregner predikert resultat på tiden tracer er signifikant i brønnens produksjon. Det betyr at brukerne nå flere måneder eller år i forveien kan se en predikert kurve av tracermengden. Ved å få denne viktige informasjonen tidligere, kan ingeniørene ta aksjoner og beslutninger på et tidligere stadium i prosessen. Med datagrunnlaget som nå er i bunn gir det mulighet til å utvikle portalen til å beregne og visualisere enda flere behov kundene har når de jobber med reservoar og brønner. Ved å automatisere prosesser og visualisere dataene på en helt ny måte, hjelper det petroleumsingeniører med å lettere fange opp utfordrende brønner og de kan dermed bruke tiden på å fikse utfordringene istedet for å finne dem. 

 

Effekt og veien videre

Webportalen ble utviklet og lansert på under 6 måneder. Nå får kundene direkte tilgang på nødvendig informasjon og raskere oppdatering av kontinuerlige resultater. Kundene får nå samlet all informasjon i et system med tilhørende analyser og resultater. Portalen kan derfor fungere som et viktig verktøy for å analysere og rapportere samt utføre nye aksjoner i organisasjonen. 

I den første fasen av prosjektet har teamet fokusert på å få opp infrastruktur, autentisering samt tilgjengeliggjøring av data og design. Videre ønsker Resman å utvide portalen med mer funksjonalitet og tjenester fra deres portefølje. 

1680598559869.jpeg

– Resman er et selskap av relativt beskjeden størrelse, og anser det som avgjørende at prosjekter som dette lykkes fra starten av. Bouvet delte denne visjonen og sammen med ConocoPhillips definerte vi et prosjekt som vi mente hadde størst potensial for suksess. Resman, med begrenset erfaring innen digitalisering av denne art, var avhengig av å samarbeide med en partner vi kunne stole på.

Åpenhet og transparent kommunikasjon har vært av avgjørende betydning gjennom hele prosessen. Det har vært en inspirerende og lærerik reise, hvor vi har endt opp med et produkt som overgår våre opprinnelige forventninger, samtidig som vi har holdt oss innenfor budsjettet. Det aller viktigste er at våre kunder nå aktivt benytter seg av produktet! 

Eirik Dirdal, VP Norge & Europa i Resman

– Det har vært en sann fryd å få jobbe med en fremoverlent kunde som Resman. Tilliten og friheten vi har fått til å bidra med å fremheve deres produkt, har vi satt stor pris på. Det har vært utrolig kjekt for teamet å få dyp innsikt i Resmans mangeårige domenekunnskap om bransjen. Det har i tillegg vært givende å være med å forme løsningen fra start til ferdig produkt.  Vi ser frem mot veien videre  og ta del i portalens fremtid sammen med Resman.

Tor Kristian Veld, Kundeansvarlig og enhetsleder i Bouvet