AAA--7278

Stavanger

Vi jobber i små og store prosjekt på tvers av fagområder, forretningsprosesser og teknologi.

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss på kontoret

 

Bjarte Gudmundsen

Bjarte Gudmundsen

Regionleder Rogaland

+47 915 95 349

 

For å bevare vår fleksibilitet er vi organisert i enheter, noe som gjør at vi snur oss fort og tar raske beslutninger lokalt.

De gode historiene 
På ulike arenaer møtes vi med fokus på det faglige, det sosiale og gjennom konkurranse. Fundamentet for vår levende kultur er felles opplevelser, som bygger historier og skaper kontinuitet og trivsel. Suksess har vi oppnådd gjennom vår kunnskap og entusiasme.

De gode historiene.jpg

Solide kunderelasjoner
Kundene våre setter enda strengere krav til oss enn tidligere, og hver dag opplever vi å bli utfordret positivt i hele vårt tjenestespekter som sparringspartnere og rådgivere.

Gjensdig tillit og respekt har vi oppnådd  gjennom bygging av langsiktige kunderelasjoner. I prosjektene jobber vi sammen med kundene i et partnerskap. 

Miljøfyrtårn-sertifisert
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. At kontoret i Stavanger er Miljøfyrtårn innebærer at vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. 

toopppp-01.png


Datterselskap
Bouvetkontoret i Stavanger er lokalisert i Jåttåvågen på Hinna Park, hvor vi deler kontor med Olavstoppen.

 
1551433468115.png

Olavstoppen AS er et datterselskap av Bouvet ASA, som har sitt utspring fra Bouvet Rogaland. De har et kompetansemiljø som jobber med måloppnåelse og optimal brukskvalitet i web- og IT-løsninger.