Samkjøringsapp skal gi en effektiv og grønn reise for drammenserne

Ved å dele transportmidler reduseres bilbruken, noe som fører til mindre trafikk og forurensning. Nå tester ansatte ved sykehuset i Drammen ut fordelene ved å kjøre sammen til jobb. Les hvordan løsningen fungerer.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Drammen er ikke bare kjent som elvebyen, men også bilbyen. Dette gir en utfordring med å skape gode reiseopplevelser og en effektiv transport for næringsliv og innbyggere. En effektiv og grønn jobbreise er en forutsetning for et godt liv for innbyggerne og et sunt næringsliv.

Kollektiveselskapet Brakar går nå i bresjen for å få drammenserne til å kjøre sammen til jobb og har inngått en avtale om app-teknologi og fremming av samkjøring med det danske selskapet Nabogo. Appen gjør at både sjåfører og passasjerer enkelt kan kontakte hverandre. Første gruppe ut er ansatte ved sykehuset i Drammen. 

Utfordring

Drammens største klimautslipp (49%) kommer fra veitrafikk. Dette er bakteppet når Drammen sykehus planlegger sin flytting til nytt sykehus på Brakerøya i elvebyen Drammen.
Brakars samfunnsoppgave er å bidra til å løse den formidable floken det er å flere tusen ansatte til jobb på sykehuset. Tradisjonelle virkemidler som rutebuss og togtilbud er planlagt å brukes når sykehuset skal flytte til et nytt område på Brakerøya, med begrenset med parkering og lite plass på veiene. Men transporttilbudet er ikke tilstrekkelig for å løse transportbehovet til nytt sykehus.
 

Løsning

Et nytt virkemiddel som samkjøring, som betyr bruk av ledige seter i privatbiler, organisert av Brakar settes nå inn i løsningsmiksen. Brakar har valgt den danske appen Nabogo som har erfaring fra 30 av 98 danske kommuner og fra Nederland og Sverige. Løsningen er akkurat tatt i bruk så Brakar er fortsatt i tidlig fase. Det er de gode erfaringene fra et tidligere samkjøringsprosjekt ved sommer-ruter som gjør at Brakar vil satse videre på samkjøring.  

Les mer om samkjøringsprosjektet til Brakar her

Brakar er mer enn et kollektivselskap. Vi tenker helhetlig på mobilitet, og samkjøring til det nye sykehuset vil være en viktig del av det vi definerer som den grønne reisen.

Adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Lang erfaring med samkjøring

Bouvet er med som rådgiver for hvordan lykkes med samkjøring under norske forhold og vår konsulent Kristian Amlie har god erfaring med dette fra Bergen. 

–Jeg har jobbet med samkjøring i mange år og var en av pådriverene for å få dette i gang i hjembyen Bergen, og flere tusen har erfaring med samkjøring der. Nå er det lagt enda mer til rette for samkjøring av kollektivselskapene og hos Brakar så er tilbudet en del av månedskortet. Det betyr at du kan ta buss til jobb og kjøre sammen med noen hjem eller motsatt. Du er ikke avhengig av hverken det ene eller det andre, men alle reisemåter supplerer hverandre godt, forteller Kristian. 

Mens det for passasjer er en del av månedskortet får sjåførene dekket 1 krone per kilometer,og dette gjøres automatisk opp via appen. Det betyr at det ikke er noe oppgjør mellom sjåfør og passasjer. 

Samkjøringsveteran Kristian forteller at han har hatt mange gode samtaler og nye bekjentskap gjennom alle sine år som samkjører og legger til at det er mange fordeler.

–At det er bra for miljøet er jo den viktigste. I tillegg reduserer det transportmidler og kostnader, du blir godt kjent med kollegaer eller naboer, slipper stress og har flere valgmuligheter når du skal på jobb. 

Kristian Amlie her på vei fra jobb. Skyss har han fått via appen nabogo
Kristian Amlie her på vei fra jobb. Skyss har han fått via appen Nabogo

 

Teknologi som er brukt

Brakar har i dag flere underleverandører som leverer for eksempel rutetraffikk. Dette er en av de første leveransen hvor en app er hovedleveransen.
I tillegg kommer det kampanjetiltak og datadrevet justering av prosjektet løpende. Vi vet ikke hvor eller hos hvem samkjøring først vil få fotfeste og utvikle seg.
Dette er en ny erfaring for et kollektivselskap å jobbe med adferdsendring og en løsning hvor det er to typer brukere som skal finne sammen. Det er ganske forskjellig fra å arrangere rutetransport med sjåfør og faste ruter.

Metodikk som ble brukt

  • Brukerinvolvering
  • Endringsledelse
  • Kampanjemetodikk
  • Growth hacking
  • Innovasjon

Kombinert med alle våre avtaler med kommuner, kollektivselskap, fylker og bedrifter er jeg trygg på at vi leverer et godt prosjekt i Drammen.

Kasper Dam Mikkelsen i nabogo som har Bouvet som partner i prosjektet.

Slik fungerer Nabogo

Ta kontakt om du ønsker en prat om dette prosjektet eller hvordan vi kan bistå i deres!

Kristian F. L. Amlie
Konsulent
Line E. Elvsveen
Avdelingsleder

Se flere av våre historier og prosjekter