Sbanken

Saksbehandlingssystem som bidrar til effektivisering og forenkling

Sammen med Sbanken har vi utviklet et saksbehandlingssystem skreddersydd for kundenes behov.

Utfordringen

Sbanken har et uttalt mål om alltid å utfordre og forenkle på vegne av kundene. De ønsket derfor et nytt saksbehandlingssystem som i større grad var tilpasset sine egne saksbehandlingsprosesser og som lettere kunne utvides og tilpasses endrede og nye behov.

Løsningen

ALMA (Applied for Loan Management Application) er Sbankens interne saksbehandlingssystem for lånesøknader. Fagsystemet krever kompetanse innen saksbehandling av boliglån og boligkreditt. ALMA er laget slik at ulike typer saksbehandlere skal finne sine oppgaver på et dashboard, og på denne måten sikre effektiv saksbehandling. Løsningen er intern i Sbanken, men nettbanken har tett integrasjon for å skulle gi kunde informasjon om status på pågående søknader. Det er lagt opp til at mange innstillinger skal kunne endres via adminmodulen, slik at de raskere kan tilpasse seg nye strategiske ønsker uten å involvere utvikling.

Prosjektet ble startet internt i banken tilbake i 2016 og løsningen er derfor nå i ferd med å skrives om til mer moderne teknologi. WCF'er er skrevet om til REST API'er, og hele frontenddelen skrives om til React. ALMA er ikke bare integrert mot Nettbank-løsningen, men også mindre og større eksterne kjernestystem som f.eks TietoEvry sitt reskontrosystem.

Saksbehandlere får en enklere hverdag

Saksbehandlerne får mye færre faner å forholde seg til, det er færre tastetrykk og mer intuitivt i bruk. Saksbehandleren har også bedre støtte for å automatisere deler av prosessen.

For Sbanken er en agil arbeidsmetodikk den mest aktuelle samarbeidsmåten i grensesnitt forretning og IT. Gjennom Bouvet har Sbanken fått tilført sterk kompetanse der utviklere og tester har deltatt inn i ett av våre agile tverrfaglige team. Teamet har løst en kompleks oppgave på en ypperlig måte. Samarbeidet har vært basert på tillit og Bouvet sine medarbeidere har vist både fleksibilitet, samarbeidsevne og løsningsfokus, med et resultat som holder høy kvalitet.

Philipp Terfort, Leder Lån, Kreditt, Forsikring Sbanken ASA

Teknologi:

  • Alma Service (.Net Framework 4.7.2), eksponerer web-tjenester, utvidelser og repositories. WCF-tjenester og interne tjenester kommuniserer med SQL-databasen og eksterne tjenester.
  • Alma Web er hovedsakelig en .NET MVC-applikasjon. React gir en dynamisk brukeropplevelse ved endring av søknadsdata, utføring av beregninger og lignende for saksbehandler. Det er benyttet en «AppHabitat» for å koble React i en MVC-løsning.
  • Alma Forbruk front-end er en React standalone app som skal kommuniserer med Alma servicen gjennom Api-controllere. Denne er pr dags dato bare en konsument av data, men videre utvikling starter så snart det lar seg gjøre.
  • De fleste tjenestene er nå på vei over i Api'er, slik at Alma web i større og større grad kaller api-tjenester. 
  • Selve motoren i Alma er en statemachine der alle lovlige transisjoner fra enhver tilstand er registrert og alle lovlige kommandoer er lagret på hver tilstand. Denne kan redigeres i Visio og ny kode blir generert basert på Visiodiagrammet.
  • Store deler av det som kalles Alma Service blitt erstattet med to API: Core.Alma som er kjerne-API’et og tar seg av alle operasjoner mot Alma databasen og Exec.Alma som tar seg av alle utvidede operasjoner som snakket med andre tjenester utenfor Alma (Nettbank, Ambita og TietoEvry f.eks

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss