MW_9862_Bybanen_buss_Birkelandsskiftet
Foto: Foto: Skyss/Morten Wanvik

Skyss

Prototyping og proof of concept av Power BI

Gjennom implementering og opplæring i bruk av Power BI, har Bouvet hjulpet Skyss med å etablere et BI-miljø i organisasjonen som skal identifisere og utvikle de rapporter som Skyss trenger, samt bygge kompetanse knyttet til selvbetjening av disse rapportene.

Utfordring

Skyss hadde allerede et stort datagrunnlag, samt mange ulike datakilder. Dette ønsket de å samle og sammenstille i et BI-verktøy. Etter at Skyss hadde tatt en runde i markedet, var Bouvet så heldige at vi ble plukket ut til å implementere deres foretrukne BI-verktøy; Power BI.

Skyss hadde gjort et veldig godt forarbeid, og hadde laget en god beskrivelse av arkitekturen knyttet til det eksisterende datavarehuset. Det var en sann glede å komme inn til dekket bord, slik at vi sammen kunne sette sammen et team bestående av innleid kompetanse fra Bouvet og interne ressurser fra Skyss. I datavarehuset hadde de samlet data fra mange ulike kilder, blant annet informasjon om bussenes punktlighet og statistikk knyttet til av- og påstigninger helt ned på stoppestedsnivå.

De hadde også begynt å se på bruk av disse dataene, men utfordringen var at de i større grad ønsket gjøre rapporteringen og analysene mer forståelige, samt å kunne få disse dataene ut til organisasjonen og ikke

MW_DSC9826_Buss_Birkelandsskiftet
Foto: Foto: Skyss/Morten Wanvik

Løsning

Basert på dette skisserte vi sammen et større prosjekt delt inn i tre deler.

  • Fase 1: Prototyping og proof of concept av Power BI og kildedata. 
  • Fase 2: Ny datamodell for reisetall på ny server
  • Fase 3: Planlegging migrering til SSIS for datalasting utelukkende på ny server

Tanken var at vi i fase 1 kun skulle utforske kapabilitetene til Power BI og vurdere dette som en BI-plattform for organisasjonen, samt å bygge et selvbetjeningsmiljø rundt dette. Dette kom vi så absolutt i mål med, og i dag er for eksempel virksomhetsrapporten til Skyss automatisert gjennom verktøyet.

Utklipp fra Skyss sin virksomhetsrapport
Utklipp fra Skyss sin virksomhetsrapport

Nærmere bestemt ga vi i fase 1 Skyss opplæring i bruk av verktøyet, samt at vi bygde datamodeller og satt opp rapporter og dashbord. Teknologien vi brukte var Power BI, men mye av det vi har hjulpet med har også vært å få på plass den agile arbeidsmetodikken, slik at de får mer nytte ut av dataene sine. For å sikre smidig utvikling og tett samarbeid mellom forretning og analyse/IKT, jobbet teamet innenfor et Cross Industry Standard Process-rammeverk (CRISP). Figuren nedenfor illustrerer hvordan dette fungerer i praksis:

CRISP-modellen
CRISP-modellen

Vi har i tillegg hele tiden hatt veldig stort fokus på at kompetansen skal sitte igjen hos kunden, slik at de selv etterhvert skal kunne forvalte og drifte dette selv. Derfor har vi brukt god tid på å bygge de ulike rapportene, slik at de får dette inn i fingrene. Vi har også hatt fokus på å sette sammen tverrfaglige team som kan fange opp behovene og sette opp ulike rapporter og dashbord i Power BI som gjør at alle i organisasjonen, både ruteplanleggerne og direktørene, forstår tallene.

Hvis det ble tid, skulle vi i fase 2 bygge en datamodell knyttet til reisetall på ny server. Denne skulle kunne hente ut all informasjon helt ned til minste detaljnivå for kollektivtilbudet, og skulle kunne brukes til rapportering og analyse.

Eksempel på rapportering av kjøretid
Eksempel på rapportering av kjøretid

Denne datamodellen har vi nå visualisert i Power BI. Her kan de ansatte i Skyss sortere ut tall fra en datamodell på 50-60 millioner rader, som begynner på et helt overordnet nivå, hvor de for eksempel kan se gjennomsnittlig punktlighet på en busslinje. Men de kan også drille seg helt ned til det de kaller «turnivå», hvor de for eksempel kan se at en buss som gikk fra a-b 7.mars 2018, var litt forsinket på syvende og åttende holdeplass. Dette gjør at Skyss enklere kan identifisere avvik fra planlagte kjøremønstre og benytte dette til å optimalisere kjøretilbudet i større grad.

Fordi vi kom så langt i Proof of concept-fasen, der vi bygde opp datamodellen, ønsket Skyss også at vi skulle automatisere datavarehuset deres i større grad. Vi skulle egentlig i fase 3 se på metoder for å automatisere kjøring av data ved hjelp av SSIS. Det gjorde vi for så vidt, men i stedet for å gjøre dette on premise, begynte vi heller å snuse på Azure. Vi startet dette arbeidet i slutten av PoC’en og har videreført dette i 2019. Dette er mest sannsynlig starten på et nytt fremtidig prosjekt for Skyss.

«I Skyss var vi spente på hvordan dette ville fungere og overrasket over hvor mye vi fikk til på relativt kort tid. Ved hjelp av svært godt teamarbeid mellom Skyss og Bouvet, har Skyss nå bygget intern kompetanse og samtidig fått opp gode rapporter og et svært relevant verktøy å bygge videre på»

Kari Steinsland, Leder Salg og Marked i Skyss

Effekt

Arbeidet med Power BI for Skyss har vært vellykket. Takker være en god team-sammensetting og et meget godt forarbeid, har vi bidratt til at Skyss relativt raskt fått store deler av organisasjonen til å gå over til Power BI. Arbeidsteamet har i tillegg gått fra å ha ingen rapporter i Power BI, til blant annet å ha en godt forankret virksomhetsrapport publisert i Power BI, samt et meget godt analyseverktøy knyttet til kjøretids- og kapasitetsanalyser. Sammen med innleid kompetanse fra Bouvet har Skyss også bygget opp intern kompetanse vedrørende bruk av Power BI og tilrettelegging av data. Skyss har altså fått mer nærhet til dataene, og flere har fått tilgang og mulighet til å benytte seg av dataene.

MW_3386_Bybanen_Kaigaten
Foto: Foto: Skyss/Morten Wanvik

Prosjekt: Skyss – Prototyping og proof of concept av Power BI

Tidsrom: 2018 - 2019

Sektor: Transport

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss

Pål Asle Reiersgaard

Pål Asle Reiersgaard

pal.reiersgaard@bouvet.no

+47 99007573

Pål er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Bergen med spesialisering i økonometri og behandling av større datamengder. De siste 8 årene har han utviklet en enorm lidenskap for utvikling av analyse - og rapporteringsløsninger ved hjelp av verktøy som Excel Services, QlikView, Power View og særlig Power BI. Han har erfaring fra ulike bransjer og var blant annet ansvarlig for implementering av Power BI som analyse - og rapporteringsverktøy i Helse Vest og Skyss. Gjennom sitt arbeid med implementering av Power BI som verktøy har Pål bygget seg opp en solid kompetanse rundt opplæring og kursing i bruk av Power BI. Han blir sett på som meget entusiastisk og kan vise til gode tilbakemeldinger fra kunder.