Bybanen1
Pågående

Bybanen

Smart prediksjon av isdannelse gir tryggere drift av Bybanen i Bergen

Sammen med dyktige folk i Bybanen har vi ved hjelp av forskningsbaserte prediksjonsmodeller satt opp automatisk varsling til Bybanens operatører om når det er risiko for isdannelse på kontaktledningen som tilfører elektrisk energi til Bybanen.

Prosjekt: Smart prediksjon av isdannelse for Bybanen i Bergen

Tidsrom: 2019 - (Pågående)

Sektor: Transport

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss

Pål Asle Reiersgaard

Pål Asle Reiersgaard

pal.reiersgaard@bouvet.no

+47 99007573