foto-stavne[1]
Foto: Arne Langås, Falstadsenteret © Arne Langås, Falstadsenteret

Falstadsenteret

Søk deg igjennom Norges mørkeste historier

Med den nye nettløsningen Krigsgraver.no kan du søke deg igjennom informasjon om utenlandske krigsfanger og soldater som døde i Norge, og krigskirkegårdene hvor de er gravlagt. Det er første gang det mørke arkivet er åpnet for allmenheten.

Prosjekt: Krigsgraver

Tidsrom: 2017 - 2018

Sektor: Info og kommunikasjon

Ansvarlig kontor: Kristiansand