Startskuddet for mange år med digitalisering

Digitalisering avhenger av de berørtes aksept av og bidrag til prosessen. Det starter alltid med en forklaring på hvorfor, og en konkret beskrivelse av hva og hvordan. I Fagforbundet ble dette gjort med en egen introduksjonsfilm til tillitsvalgte, medlemmer og ansatte.


Mer enn en informasjonsfilm

Digitalisering er endring, og all endring er en utfordring for dem det påvirker. Løsningen er informasjon om hva som skal skje, hvordan det vil påvirke den enkelte – og ikke minst hvorfor dette skjer. Animasjonsfilmen kunne derfor ikke ses på som en ren informasjonsfilm, men et innledende ledd i en stor endringsprosess – med et tydelig, grunnleggende endringsbudskap.

Kjernebudskap – til film og til videre endrings­kommunikasjon

Konsulentene fra Bouvet måtte derfor sette seg inn i hele digitaliseringsstrategien til Fagforbundet, målene og midlene. Det ble da jobbet tett med rådgiverne fra Bouvet som hadde jobbet med strategien, og innsikten ble så omsatt i en enkel Hva, Hvordan og Hvorfor. Dette skulle gi underlag til filmens tematikk og historie – og til å utvikle kjernebudskap for digitaliseringen. I samarbeid med forbundet og rågiverne fra Bouvet ble det også avdekket eksempler på hvordan digitaliseringen konkret vil kunne påvirke de tre primære brukergruppene – medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

Dramatisert og konkretisert – for henholdsvis medlemmer, tillitsvalgte og ansatte

For at filmen skulle bli tydelig, håndfast og troverdig ble det besluttet å lage tre variasjoner over samme lest, en til hver av de tre brukergruppene. I dette arbeidet var det også viktig å benytte seg av et språk, en stil og en tone som traff målgruppene. Vi måtte løfte historien vekk fra IT og vanskelige begrep og over på hvem forbundet er, hva slags verdier det skaper og hvordan digitalisering vil påvirke dette. Digitalisering og endring må kunne knyttes til organisasjonens «reason-to-be» for å gi mening.

Effektiv produsering og mulighet for gjenbruk

Produksjonsmessig var det fokus på løsninger som effektiviserte animeringen gjennom gjenbruk av scener og avsnitt. Det lå også et underliggende ønske fra Forbundets side om å kunne benytte elementer fra filmene i senere kommunikasjon. Dette var naturlig da en endringsprosess går over tid, hvor filmen bare representerte et første steg i en fortløpende endringskommunikasjon.

Film for tillitsvalgte

Prosjektleveransen omfattet

  • Et kommunikasjonsstrategisk forarbeid (Hva, hvordan, hvorfor) – med utkast til kjernebudskap
  • Manus til tre filmer
  • Storyboard
  • Grafisk design/utvikling av filmkarakterer og setting
  • Animasjon av tre filmer – i samarbeid med animasjonsbyrået Klipp og Lim. 
  • Pre- og postproduksjon (koordinering av casting, voice-innspilling, leie av studio, miksing/redigering av teksting, lyder og musikk – i samarbeid med lydstudioet Uhørt.)
  • Uttak av grafiske elementer/tekstblokker til øvrig endringskommunikasjon

Resultat

Filmene er bare nylig lansert, men de første tilbakemeldingene har vært gode. Målgruppene kjenner igjen problemstillingene i filmene, og finner løsningene attraktive og relevante. Vi kan med en viss sikkerhet anta at forståelse og aksept for digitaliseringsprosessen har økt fra første filmvisning. Tilbakemeldingene tyder også på at medlemmer, tillitsvalgte og ansatte vil bruke filmene som et (felles) referansepunkt for hva den forestående digitaliseringen vil kreve og gi. Dette vil sette scenen for endringene og gi organisasjonen en kollektiv bevissthet om hva som skal skje og hvorfor.

Se filmene som er laget

Film til ansatt

Film til tillitsvalgte

Film til medlemmer

Om Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 400 000 medlemmer og er en del av LO. Forbundet skal de nærmeste årene gjennomføre en omfattende digitalisering av virksomheten. Bouvet er en digitaliseringspartner for Fagforbundet, og rådgivere fra Bouvet har gjennom 2021 bistått med å utarbeide forbundets digitaliseringsstrategi og -plan. 

Denne vil naturlig nok påvirke hverdagen for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte, og forbundet ønsket derfor å forberede brukerne på dette – gjennom en egen animasjonsfilm.

Ta kontakt om du vil vite mer om prosjektet eller hva vi kan gjøre for deg

Iris Basic Krossbakken
Områdeleder