Trestokker statkraft

Statkraft Tofte AS (Biomasse)

Utrulling av forretningssystem

Statkraft Tofte AS ønsket å flytte driften fra Statkraft Markets Gmbh til Statkraft Tofte AS, samt forenkle og automatisere sine prosesser rundt Biomasse, ved å sette opp disse prosessene i et forretningssystem. Vi har i løpet av et halvt år implementert og satt opp disse prosessene i SAP. Dette er resultatet.

Prosjekt: Statkraft Tofte AS (Biomasse) - Utrulling av forretningssystem

Tidsrom: 2018 - 2019

Ansvarlig kontor: Oslo

Kontakt oss

Kim Askild Jensen

Robert Sipina