svommedyktig

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet – Høgskulen på Vestlandet

Bedre svømmeopplæring med Svømmedyktig!

For å gjøre det enklere for lærere å lage et godt og trygt undervisningsopplegg for svømmeundervisningen i grunnskolen, har vi sammen med MHFA jobbet frem et konsept - svømmedyktig.no!

Prosjekt: Design og utvikling av ressursportal for svømmeundervisning i grunnskolen

Tidsrom: 2017

Sektor: Undervisning

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss

image (1)

Nina Moberg

nina.moberg@bouvet.no

+47 990 37 964