Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet – Høgskulen på Vestlandet

Bedre svømmeopplæring med Svømmedyktig!

For å gjøre det enklere for lærere å lage et godt og trygt undervisningsopplegg for svømmeundervisningen i grunnskolen, har vi sammen med MHFA jobbet frem et konsept - svømmedyktig.no!

Utfordringen

Svømming, selvberging og livredning er en del av opplæringen i kroppsøvingsfaget. Opplæringen skal gi eleven kompetanse i å bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre. For sikre at denne opplæringen blir så god som mulig er det svært viktig at det er enkelt for lærerne å benytte seg av de digitale løsningene i forbindelse med opplæringen.

Oppdraget med å lage og drifte en ressursportal til bruk for lærere som underviser i svømming, livberging og livredning i grunnskolen ble gitt til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA), Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Oppdragsgiver har vært Kunnskapsdepartementet, via Utdanningsdirektoratet. Bouvet ble valgt som samarbeidspartner for dette. Bouvet har sammen med MHFA jobbet frem et konsept for nettsidene, og har hatt ansvaret for alt fra grafisk profil og logo, til implementering av selve portalen.

Løsningen

For å løse denne oppgaven satt Bouvet sammen et tverrfaglig team, og det ble tidlig bestemt at teknisk plattform for løsningen ble Episerver. Det ble gjennomført en grundig utredningsfase sammen med MHFA, og det ble laget en helt ny grafisk profil, med egen logo til bruk på nettsiden. I portalen kan lærere finne aktiviteter som kan hjelpe eleven på veien mot å bli svømmedyktig og gi livslang bevegelsesglede i, ved og på vann. Det er en glidende overgang fra å være trygg i vann til å bli svømmedyktig og god til å svømme. Aktivitetene er derfor presentert fra det enkle til det komplekse, slik at det gjenspeiler progresjonen i kompetansemålene.

Støtter lærerne i en travel hverdag

Det blir enklere for lærere å lage et godt og trygt undervisningsopplegg for svømmeundervisningen i grunnskolen, og portalen støtter også lærere med tanke på å nå kompetansemålene og gjennomføre de obligatoriske ferdighetsprøvene.

www.svømmedyktig.no

Vi opplever et prosessorientert og kreativt team med stor evne til å sette seg inn i vårt og målgruppens behov. Gjennom samarbeidet med Bouvet har svømmedyktig.no fått et brukervennlig og lekent design som formidler et viktig budskap.

Gisle Vedvik Tjellaug -Rådgiver / Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet / HVL

Prosjekt: Design og utvikling av ressursportal for svømmeundervisning i grunnskolen

Sektor: Undervisning

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss