MHWirth 4

MHWirth

Tjenestedesign i boreprosessen offshore

Hva betyr økning av automasjon og informasjon for situasjonsforståelse offshore? Utfordringen kom fra Equinor og var starten på et design og brukerdrevet utviklingsløp hos MHWirth.

Prosjekt: Tjenestedesign i boreprosessen offshore

Sektor: Olje og gass

Ansvarlig kontor: Kristiansand, Arendal

Kontakt oss

Helene-Tønessen

Helene Tønnessen

helene.tonnessen@bouvet.no

+47 480 43 943