MHWirth

Tjenestedesign i boreprosessen offshore

Hva betyr økning av automasjon og informasjon for situasjonsforståelse offshore? Utfordringen kom fra Equinor og var starten på et design og brukerdrevet utviklingsløp hos MHWirth.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Reisen

Et forprosjekt startet i januar 2017 og tjenestedesignere fra MHWirth og Bouvet ble sent ut på feltstudie offshore. Her fikk de innsikt i kompleksiteten i en boreoperasjon, hvor mange personer og roller som er involvert i prosessen og hvor viktig det er at alle har en felles forståelse av situasjonen – særlig når det skjer uventede hendelser. I løpet av forstudiet på 2 måneder ble 10 potensielle konsepter identifisert. 

Design thinking og tjenestedesign er en uvant tilnærming offshore hvor prosessene først og fremst har vært teknologidrevne. Involvert fagpersonell (feltstudier, brukertester og kjerneteam) fikk sterkt eierskap og det har vært et spesielt godt samarbeid gjennom hele prosjektløpet med involverte fra Equinor, MHWirth og Bouvet. 

I tjenestedesign er brukeren i sentrum. Man ser helheten, og får oversikt over reelle behov. Det blir ofte åpenbart hvor man må ta tak, og man kan enkelt sette retning. Konseptene blir også ofte enkle, fordi man tar med det det er behov for, ikke alt man kan ta med, eller alt som tradisjonelt har vært med. 

De konseptene vi har kommet opp med i det siste hadde ikke vært mulige om vi ikke brukte denne metodikken.

Ann Jorid, Functional responsible beAware hos MHWirth.

Våre funn

Feltstudiene viste at selv om boreprosessen er høyteknologisk, er fremdeles en del støtteoperasjon manuelle og informasjonshåndtering ofte separert i ulike selskap. En annen utfordring er at hver ny kalkulasjon og hvert nytt system, kommer med en ny skjerm – til en operatør som allerede er overbelastet.

Foto: MHWirth
Foto: MHWirth
Foto: MHWirth
Foto: MHWirth

Løsning

Med funnene fra forprosjektet er det utviklet en ny portal for økt situasjonsforståelse offshore. beAware™ er den nye portalen fra MHWirth, det er et teknologisk og et visuelt grensesnitt for å kunne dele og synliggjøre informasjon til personell offshore og onshore. Produktene i beAware™ kan installeres hver for seg, men ved å kombinere disse vil man få økt effekt for situasjonsforståelse og automatisering.

  • wellAware™ er ganske enkelt en visuell fremstilling av sentral informasjon om brønnen, som alle involverte i boreprosessen bør kjenne til. Dette brønnkartet gir oppdatert og lik informasjon til alle,for å sikre felles og oppdatert situasjonsforståelse.
  • drillView™ GO er prosessorienterte operasjonsbilder som gir bedre brønnkontroll, reduserer muligheten for uønskede hendelser og mer effektive «handovers».

I tillegg er det nye produkter i konseptfasen og under utvikling.

Teknologi

Rammeverk ble valgt i samarbeid med kunden. Fremtidige behov og mulighet for endringer ble vektlagt i valg av rammeverk. Løsningene er bygget på en .NET Core basert stack, hvor React brukes for å realisere sluttbrukerapplikasjonen. Et team startet tidlig med å realisere funksjonalitet på et prototypenivå, som brukerne kunne verifisere underveis under workshops.

Foto: MHWirth
Foto: MHWirth
Foto: MHWirth
Foto: MHWirth

Effekt

beAware™ har vært en driver for endringsprosesser i MHWirth og har bidratt til å etablere ny metodikk for konseptutvikling og agil utvikling.

beAware™ er et konsept som alle involverte har stort eierskap til. Portalen passer godt til Equinor sin målsetning om økt automatisering og økt digitalisering. For MHWirth vil beAware™ ha betydning for nye forretningsområder og bedre samhandling med kundene. Fagpersonene som har vært involvert opplever at de blir lyttet til og at produktene vil bety en forskjell for dem som sluttbrukere. 

I bransjen tilfører beAware™ innovasjon og digitalisering i praksis. Nå er beAware™ et etablert prosjekt. Det som er levert på prosjektplan og teknisk, har tilfredsstilt kunden og brukernes behov. Både eksisterende og nye produkter er i utvikling.

Når vi gjør behovskartlegging, brukertester og observasjoner, gjør vi en del funn. Dette er ting vi vet, det er ikke ting vi tror. Det har overrasket meg hvor effektivt det setter en stopper for endeløse diskusjoner. Vi har argumentene som skal til for å velge en retning og gjennomføre et konsept. Det er veldig behagelig.

Ann Jorid, Functional responsible beAware hos MHWirth

Status

September 2019 skal beAware™ med produktene wellAware™ og drillView™ GO piloteres om bord på rigg ved boring i brønn.

Ved hjelp av design thinking og agil utvikling vil MHWirth i videre samarbeid med Equinor (med flere) fortløpende legge til økt funksjonalitet og nye konsepter i beAware™.

Ansvarlig kontor: Kristiansand, Arendal

Kontakt oss

Helene Tønnessen
Regionleder Sør