Inspektør_Arbeidstilsynet-01

Arbeidstilsynet

Tryggere arbeidsplass med virksomhetskortet

Nettløsningen virksomhetskortet forenkler og forbedrer Arbeidstilsynets innsats for et tryggere arbeidsliv.

Utfordring

Hver dag utsettes folk for potensiell fare på jobb, alt fra maskiner og stillas, kjemikalier og biologiske midler til dårlig ergonomi og støy. Arbeidsmiljøloven og andre regelverk setter krav til virksomheter hvordan de skal sørge for trygge og gode arbeidsmiljø for sine arbeidstakere. Arbeidstilsynet har som oppgave å kontrollere at krav følges og veilede med inspektører over hele landet.

Det finnes svært mange virksomheter, og detaljert innsikt om hver enkelt har ikke alltid vært like lett tilgjengelig for inspektørene. Derfor ville Arbeidstilsynet utvikle en løsning som forenkler og forbedrer hverdagen til inspektørene og støtter opp under innsatsen for et tryggere arbeidsmiljø i Norge.

Trøndersveis_8
Trøndelag Brann- og Redningstjeneste_31

Løsning

Nettløsningen «virksomhetskortet» er Arbeidstilsynets nye informasjonssystem. I april 2017 ble versjon 2.0 av løsningen lansert etter et totalt redesign av en tidligere utgave. Bouvet bidro i det interne prosjektet med ressurser på interaksjonsdesign, utvikling og grafisk design.

Virksomhetskortet henter data fra et stort antall interne og eksterne kilder. Informasjonen settes sammen til en helhet, som gir inspektørene muligheten til å raskt danne seg et inntrykk av risiko for arbeidstakerne i en gitt virksomhet. Ved behov kan inspektørene hente flere detaljer, og for enda mer informasjon lenkes det rett til eventuelle enkeltsaker som er lagret i fagsystemene.

Virksomhetskortet er nøkkelen til oversikt over risikobildet, og brukes både før, under og etter tilsyn. Etter tilsyn drar inspektøren nytte av informasjon fra virksomhetskortet når reaksjoner og grader av disse skal vurderes. Virksomhetskortet legger også til rette for intern samhandling, da det er enkelt å se hva kolleger gjør eller har gjort overfor en gitt virksomhet eller organisasjon.

artikkel_olanordmann_helhet
artikkel_olanordmann_maxi

Effekt

Virksomhetskortet er her et uunnværlig verktøy for inspektørene i Arbeidstilsynet. Det er med på å forenkle og forbedre hverdagen til inspektørene og gjør det enklere å gjøre norske arbeidsplasser trygge. 

Målet med tilsynsarbeidet er å løfte arbeidsmiljøet i landet mest mulig. Det er viktig å velge riktige virksomheter som skal følges opp med tilsyn, og å gi tilbakemeldinger som støtter og motiverer disse til å jobbe godt med sitt arbeidsmiljø.

Landbruk (3)
Thio_3

«Enkel tilgang til all relevant informasjon er av avgjørende betydning i forbindelse med tilsyn eller oppfølging av tips og varsel om ulykker. Det nye virksomhetskortet løser dette på en veldig god måte. Løsningen legger godt til rette for implementering av nye datakilder i fremtiden»

Marius Søberg

Teknologi

Konseptet ble basert på layouten «cards» som strukturerer informasjon av ulike typer godt, i tillegg til å ha god evne til å tilpasse seg ulike skjermstørrelser. Det ble brukt prinsipper fra informasjonsvisualisering som kalles Overview+Detail, hvor de viktigste detaljene bobler opp til kortene på toppen for å gi oversikt (vi kaller dem Minikort), mens mer gis i kontekst med et klikk (hvert Minikort har et Maxikort med større detaljrikdom). Slik kan inspektør enkelt utforske ulike deler dypere etter interesse. Hvis vi hadde lagt all informasjon i en flate, ville det blitt overveldende og rotete. Ulike inspektører ser på forskjellige ting, og samme inspektør ser på ulike ting ved ulike besøk.

Grafisk design fikk i oppgave å følge ny profil som nettopp var anskaffet, ellers lage det lett og luftig med godt visuelt hierarki slik at de rette tingene sto frem.

Prosjekt: Virksomhetskortet

Tidsrom: 2016 - 2017