UX

Helsedirektoratet

Utforming av enklere og mer brukervennlig innsynsløsning i helseregisterdata for innbyggere

Sammen med flinke folk fra Helsedirektoratet har vi designet en ny innsynsløsning med innbyggernes rettigheter og behov i førersetet. Det betyr blant annet bedre brukervennlighet, økt involvering fra innbyggere og en styrket pasientrolle.

Prosjekt: Utforming av enklere og mer brukervennlig innsynsløsning i helseregisterdata for innbyggere

Sektor: Helse og sosiale tjenester

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

REnate_nord

Renate Kristiansen

renate.kristiansen@bouvet.no

+47 470 81 081