Arbeidstilsynet

Utviklet koronaløsning sammen med Arbeidstilsynet på én uke

Da regjeringen åpnet for lettelser i innreisereglene ved å la arbeidsgiver innkvartere arbeidstakere mot en godkjenning fra Arbeidstilsynet, tok det ikke mange dagene før en søknads- og godkjenningsordning var på plass. Allerede minutter etter lansering tikket de første søknadene inn.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bakgrunn

12. februar 2021 informerte regjeringen på en pressekonferanse at innstramningen i innreisereglene i forbindelse med Korona ble videreført, men at det skulle etableres en søknads- og godkjenningsordning for innkvartering for arbeidstagere i karantene. Hovedregelen for alle innreisende er at de må innlosjeres på karantenehotell, men regjeringen åpnet for at arbeidsgiver kunne sørge for innkvartering, mot at denne ble forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. 

Da denne beslutningen kom satte Arbeidstilsynet umiddelbart sammen et team på 23 personer, (10 fra Bouvet og resten fra Arbeidstilsynet) som fikk i oppdrag å få på plass en løsning snarest mulig. Bouvet stilte med interaksjonsdesigner, utviklere, testleder og arkitekter. Arbeidet med å lage en godkjenningsordning, som skal være med å få ned importsmitten av koronaviruset, startet mandag 15. februar. Da hadde teamet 7 dager på seg til å komme opp med en løsning og få den i produksjon. 

Slik ble løsningen

Løsningen er et skjema som ligger på Altinn 3.0-plattformen, der søker logger seg inn ved hjelp av valgfri elektronisk ID, for å fylle det ut. 

Selve backend og saksbehandlingssystem er utviklet i Amazon Web Services (AWS) og løsningen er utviklet på 100% "serverless" teknologi. Serverless betyr at ingen maskinvareressurser er permanente, men blir opprettet fortløpende ved behov og tatt ned når de ikke lenger er nødvendige. Dette betyr lavere kostnader og svært skalérbare løsninger.

For å teste løsningen fortløpende ble RPA-verktøyet (Robotic Process Automation) UI Path brukt, ved at verktøyet logget seg inn i Altinn og fylte ut skjemaet.

Våre utviklere og Arbeidstilsynet har arbeidet tett sammen med Digdir (Digitaliseringsdirektoratet, som driver Altinn). Digdir leverte utbedringer etter hvert som behovet meldte seg under arbeidet med skjemaet.

Løsningen ble produksjonssatt 22. februar. 

 

Dette er søknads-og godkjenningsskjema som ble lansert mandag 22. februar
Dette er søknads-og godkjenningsskjema som ble lansert mandag 22. februar

I full drift fra første dag

Bare minutter etter at løsningen ble lansert ble de første skjemaene mottatt. Siden lansering har det kommet inn rundt fem hundre søknader, og nærmere hundre er allerede godkjent 

Nå jobbes det fortløpende med utbedringer av skjemaet etter tilbakemeldinger både fra virksomheter og det offentlige. Den største jobben fremover er å lage et offentlig register over godkjent innkvarteringer på www.arbeidstilsynet.no 

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Robert Bààr
Avdelingsleder