Innkjøp_front page_VSFK

Vestland fylkeskommune

Utvikling av Power BI-rapport for innkjøpsseksjonen i Vestland fylkeskommune

Gjennom implementering og opplæring i bruk av Power BI har Bouvet hjulpet innkjøpsseksjonen i Vestland fylkeskommune (VLFK) med å videreutvikle BI-miljøet i organisasjonen. Målet med BI-rapporten er å visualisere nøkkeltall og gi detaljert oversikt over innkjøp i fylkeskommunen, slik at innkjøpsavdelingen effektivt kan rapportere og monitorere innkjøpsaktiviteter videre i organisasjonen.

Prosjekt: Utvikling av Power BI-rapport for innkjøpsseksjonen i Vestland fylkeskommune

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss

Pål Asle Reiersgaard

Pål Asle Reiersgaard

pal.reiersgaard@bouvet.no

+47 99007573