tunnel1

Statens vegvesen

Ved hjelp av tidlig testing og smidig arbeidsmetodikk bidrar vi til å sikre gode saksbehandlingsprosesser for å sikre tunneler på norske veier

Sammen med dyktige ansatte i Statens vegvesen og en prosjektgruppe sammensatt av konsulenter fra flere konsulenthus, har vi utviklet et saksbehandlingssystem hvor Vegdirektoratet får oversikt over tilstanden i norske tuneler. På denne måten kan vegdirektoratet på effektiv planlegging, gjennomføring og oppfølging av sikkerhetsforvaltningen i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften og EU regelverk. For å lykkes har testleder fra Bouvet vært involvert i alle prosesser fra starten av prosjektet og er involvert med kvalitetsarbeid i hele verdikjeden.

Prosjekt: Nytt saksbehandlingssystem for Vegdirektoratet

Sektor: Transport

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Gudrun Svinsås

Gudrun Marie Svinsås

gudrun.svinsas@bouvet.no

+47 992 54 388