Foto: [Profilmanual: Anita Reime / Bouvet, Skjermbilde brukt som illustrasjon: Iren Andresen / Bleed]

BKK

Ved hjelp av tjenestedesign går BKK nye veier i utvikling av strømtjenester

Da BKK avdekket at bedrifter hadde behov for å få bedre forståelse av strømavtalen sin, og hvordan de kunne kontrollere og redusere strømforbruket sitt, var veien til å lansere ny tjeneste kort. Med god hjelp fra Bouvet tok det én måned fra prototype til ny tjeneste og merkevare var lansert.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Undersøkelser fra strømbransjen viser at antall leverandørskifter i bedrifter øker, og det er i overkant av 60 000 bytter i året. På bakgrunn av dette mente BKK at det var verdier å fange i markedet som kunne gjøre bedriftskunder mer fornøyd. De satte derfor i gang et innsiktsarbeid for å avdekke hva de hadde behov for.  

—Fellesnevneren i innsiktsarbeidet var at bedrifter hadde lav tillit til eksisterende leverandører og ville ha og se noe nytt, sier Forretningsutvikler i BKK Strøm, Morten Ansteensen.  

Ideen med å utvikle en ny tjeneste var kun i startgropen, og planen var at den skulle modnes litt til, men høsten 2020 gikk Forbrukerrådet ut i media og mente at de hadde avdekket omfattende prisjuks hos private strømselskaper (BKK var ikke en av disse).  BKK så dermed et mulighetsrom til å lansere den nye tjenesten, som fortsatt var på tegnebrettet. Så da var det bare å brette opp ermene og sette i gang med arbeidet med å få opp en ny tjeneste så raskt som mulig.    

Foto: [Profilmanual: Anita Reime / Bouvet, Skjermbilde brukt som illustrasjon: Iren Andresen / Bleed]

Det kreative oppdraget

Tjenestedesignerne Anita Reime og Tonje Svendsen Grøvik fra Bouvet kom inn i prosjektet til BKK for å bistå med å bygge den nye merkevaren og tjenesten.  I løpet av svært kort tid måtte de sammen med BKK Strøm finne en MVP (minimum viable product), som kunne brukes som første utgangspunkt, deretter måtte de hive seg rundt og tegne tjenestereisen. Bestillingen fra BKK var at det skulle være noe nytt, innovativt og mer brukervennlig enn det vi ser ellers i bransjen.

Anita og tonje2.jpg
Anita Reime og Tonje Svendsen Grøvik

Anita og Tonje kan fortelle at det er litt uvanlig at det går så fort, men at det er veldig gøy å være med på en start-up i store BKK der det har vært fokus på kundens behov og med en kort vei for å snu seg rundt.  

—For å holde tempo gjorde vi flere ting parallelt, som brukerinnsikt, prototyping og UX-skisser, samt testing underveis. Det har vært spennende å være med på å skape en ny tjeneste og merkevare som er annerledes, og det blir spennende å se hvordan tjenesten utvikler seg videre gjennom fortsatt prototyping og testing. I mange prosjekter tegner du gjerne ut en identitet i forkant, men her er det brukerens behov som har vært og skal være i sentrum, forteller Tonje 

Ifølge Anita har det også vært sterkt fokus på fart i prosjektet og risikoen for å tryne underveis var til stede.  

—Dette var en risiko BKK var villige til å ta.  I løpet av to dager hadde vi en prototype klar til å testes, og allerede i testingen så vi at flere at hypotesene våre traff godt, sier hun.  

Volte – tar salto inn i strømbransjen

Den nye tjenesten heter Volte, som betyr saltomortale og det å ta en vending og være i endring. Hele den visuelle identiteten er bygget rundt konseptet som spinner ut av Volte. 

Nybrottsarbeid

At dette var riktig vei å gå er ikke produkteier og daglig leder i BKK Strøm, Simen Armond, i tvil om.  

—Vi har fått gode tilbakemeldinger fra flere leverandører om at dette er nybrottsarbeid, og at kundene er fornøyd er det heller ingen tvil om. Den første kunden fikk vi allerede dagen etter lansering, og siden har antallet økt betraktelig.  

Og tjenesten den er i stadig utvikling. 

—Målsetningen var å lage en rå strømløsning som skaper engasjement og interesse. Vi jobber ikke så tradisjonelt med arbeidspakker og leveranser, men har fokus på å levere tjenester som folk er fornøyd med og som vi kan endre i takt med nye behov som skulle dukke opp, sier Simen Armond avslutningsvis.  

Ansvarlig kontor: Bergen