Risør havn

IKT Agder og DDØ

Veileder kommune-Norge

For å få til en unik sammenslåing av IKT-enheter i Agder var det viktig å ha et godt grunnlag å bygge videre på. Det kunne Bouvet bistå med, for de to IKT-enhetene.

Prosjekt: Utrede eventuell sammenslåing av DDØ IKT og IKT Agder IKS

Tidsrom: 2017

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Kristiansand