Vestland fylkeskommune

Tjenesteorienterte nettsider

Visste du at Vestland fylkeskommune har støtteordninger for turskilting, behandling av løyver om uthenting av skjellsand og mange flere tjenester?

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

For mange kan det være uklart hva en fylkeskommune jobber med. I Vestland ville de bruke nettsidene sine til å fortelle om tjenestene sine på en bedre måte, og gi enkel tilgang for brukerne. De eksisterende nettsidene til fylkeskommunen var ikke oppdatert i forhold til dagens krav, det var vanskelig for brukerne å finne frem på sidene og se det store potensialet i fylkeskommunens tjenester. Derfor ønsket de seg nettsider som kunne være en effektiv kanal. På denne måten kunne fylkeskommunens tjenester komme flere innbyggere til gode.

Løsning

Bouvet satte i gang en stor analysejobb. For å lage en godt fungerende portal for fylkeskommunen og de nærmere 50 videregående skolene, var det viktig å finne ut hva interessentene hadde behov for. Den nye nettportalen har fokus på tjenester som fylkeskommunen tilbyr og gjør det enklere å finne frem med få tastetrykk. I tillegg ble det bygget en egen profil for de videregående skolene i fylket. Nå er alle sidene like og gjenkjennelige, og det er enklere å finne frem på tvers av kommunegrensene. Internett-løsningen er bygget med CMS-et Optimizely. Bouvet har stor tro på tverrfaglighet, og i dette prosjektet var teamet satt sammen av prosjektleder, tjenestedesigner, interaksjonsdesigner, visuell designer og utviklere.

Effekt

De nye nettsidene til Vestland fylkeskommune er mer brukervennlige. Det er enkelt å finne frem. Dette er med på å gjøre brukerne mer bevisst på tjenestene i fylkeskommunen, samtidig som det er med på å fremme dem på en positiv måte.

Ansvarlig kontor: Bergen

Kontakt oss

Anne Hasselgreen
Regionleder Bergen