Power BI som en tjeneste

Utnytter du digitaliseringspotensialet i Power BI? Selv om det kan virke enkelt på overflaten åpner Power BI i kombinasjon med dataplattform/Microsoft Fabric og Microsoft Power Platform opp for mange spennende muligheter.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Bouvet har etablert et tjeneste-team som kan hjelpe din bedrift med å utvikle konsepter og løsninger, drive frem innovasjonskraften i selskapet ditt og å få kontroll på sikkerhet og drift av løsninger i Power BI.  Vi ønsker å hjelpe bedriften din med å bli mer datadrevet!

Hvorfor velge en tjeneste fremfor hode-innleie?

Ved å kjøpe «Power BI som en tjeneste» får bedrift din tilgang til en bredere kompetanse og erfaringsbase, samt et team som tar ansvar for deling av kompetanse og erfaring på tvers av kunder. 

Teamet gir deg muligheter for fleksibel kapasitet. Det er skalerbart etter behov og teamet dekker opp for hverandres fravær for å gi deg stabilitet i tjenestene. 

Ved å benytte deg av teamet får du tilgang på beste praksis utarbeidet basert på erfaring, samt Norges største fagmiljø innen Power BI, dataplattform og Microsoft Power Platform. Bare i Rogaland, har Bouvet i dag over 100 konsulenter som jobber med Power BI og Microsoft Power Platform for forskjellige kunder. 

 

 
Bilde av teamet
 

 

Hvilke tjenester leverer teamet?

Teamet i Bouvet tilbyr tjenester som er tilpasset ditt behov - enten du har behov for bedre rapporteringsverktøy eller ønsker å benytte flere av tjenestene fra teamet i et større digitaliseringsarbeid.

Eksempler på tjenester som teamet kan levere:

Utvikling og analyse

 • Utvikle dashboards/rapporter og tilhørende arbeidsflyter og/eller applikasjoner
 • Utvikle konsepter og analyser
 • Utvikling av løsninger i samarbeid med brukere/digitaliseringsteam
 • Datamodellering
 • Beste praksis for datamodellering, UX/UI, dokumentasjon, osv.

Innovasjon og forbedring

 • Identifisere muligheter for digitalisering
 • Kartlegge og definere behov og omfang («scoping»)
 • Kurs i Power BI
 • Holde superbrukerne oppdatert på ny teknologi og funksjonalitet
 • Arrangere inspirasjonsdager, hackatons og lignende arrangementer
 • Utvikle og vedlikeholde fagportal

 

Governance (styring og kontroll)

 • Sikkerhet (inkl. administrasjon av brukerkontoer, roller og tilganger til løsninger)
 • Overvåking & lisensstyring
 • Drift av miljøer 
 • Drift av løsninger
 • Utvikle Power BI strategier
 • Vedlikeholde plattformen
 • Gi råd til produkteier

Hvordan er tjenesten organisert?

For å kunne levere tjenestene har Bouvet satt sammen flere team med ansvar for en eller flere kunder. Hvert team består av utviklere som støttes av en teamlead og en techlead. Leveranseleder i Bouvet eier tjenesten og er ansvarlig for forbedring og skalering av teamene.

Her er en kort beskrivelse av rollene i teamet

Teamlead

er kundens kontaktpunkt og leder tjenesteteamet. Viktige oppgaver Teamlead har er å avklare behov og forventninger fra kunden, fjerne hindringer og fasilitere teamet og sikre høy kvalitet i leveranser fra teamet.

Utviklerne

løser behov innenfor oppdraget fra kunden. Utviklerne samarbeider med Teamlead og Techlead for å sikre riktig prioritering, innhold og gjennomføring av oppgaver.

Techlead

bidrar med høy faglig kompetanse ved behov, for eksempel teknisk rådgivning rundt løsningsarkitektur og sørger for bruk av beste praksis og ny teknologi.

Hvem kjøper tjenester i dag?

Medarbeidere i teamet jobber for ulike bedrifter og på tvers av sektorer, som eksempelvis energiselskaper, bygg- og anleggsvirksomheter og for virksomheter i offentlig sektor.

Eksempler på leveranser fra Bouvet:

Verdien av tjenesten for deg: 

 • Du slipper å bygge opp et fagmiljø internt i bedriften din, eller du kan tilføre fagmiljøet du har ekstra kapasitet eller økt kompetanse
 • Du får tilgang til kompetanse og kapasitet etter behov. Tjenesten er skalerbar
 • Det er lav risiko. Du godkjenner bestillinger og betaler per time
 • Vi er tett på deg og dine behov. Teamlead og leveranseleder jobber for å løse dine behov og for kontinuerlig forbedring av tjenesten
 • Vi er opptatt av langsiktige partnerskap. Vi tar ansvar og gjennom partnerskap hjelper vi deg med oppnåelse av dine mål innen digital verdiøkning og gevinstrealisering

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss. Vi har Norges største kompetansemiljøene innen Power BI og Microsoft Power Platform.