3. mars – verdens hørselsdag!

Igjen markeres verdens hørsels dag den 3. mars og årets tema er: Ear and hearing care for all!

Emma Dorthea Godø

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Den 3. mars hvert år markeres verdens hørselsdag for å skape økt oppmerksomhet rundt hørselstap og døvhet, og hvordan dette kan forebygges. World Health Organization (WHO) velger ett tema for dagen, og i 2023 er årets tema "Ear and hearing care for all!!".

 

Årets budskap er: 

 • Øre- og hørselsproblematikk er blant de mest vanlige problemer en støter på i samfunnet 

 • Over 60% av disse kan identifiseres og adresseres tidlig 

 • Integrering av øre- og hørselsomsorg i primærhelsetjenesten er mulig gjennom opplæring og kapasitetsbygging på dette nivået. 

 • Slik integrasjon vil komme mennesker til gode og hjelpe land å bevege seg mot målet om universell helsedekning. 

 • WHO vil denne dagen lansere en ny opplæringsmanual - Primary ear and hearing care training manual. Håndboken vil bli ledsaget av trenerhåndbok og andre fellesskapsressurser. 

 

Om Emma Dorthea

Emma Dorthea Godø er utdannet pedagog og tegnspråktolk. I dag jobber hun som konsulent og kursinstruktør, med Microsoft 365 og brukeradopsjon som spesialfelt.

Emma er også aktiv i nettverket vårt "Mangfold og inkludering" og er med i en arbeidsgruppe som jobber med å sette tematikk knyttet til funksjonsevne og universell utforming på agendaen. 

 
Emma-.jpg
 

 

Ta hørsel på alvor! 

Fjorårets tema tok for seg forebygging av nedsatt hørsel, og årets tema kan ses som en videreføring ved at hørsel må tas inn I primærhelsetjenesten for å tidligst mulig kunne oppdage hørselsproblematikk. 

Alle kan gjøre litt for å ta vare på egen hørsel, som feks å bruke ørepropper når du er på konsert, hørselsvern når du bruker verktøy som lager høy lyd, eller at du ikke bruker for høy lyd på hodetelefonene du har på ørene. 

 

Forebygging er viktig – men hva gjør du om du mistenker at du har allerede fått nedsatt hørsel? 

Nedsatt hørsel er ikke nødvendigvis et tegn på at du er gammel, for faktisk begynner vi å slite på hørselsorganet fra dagen vi blir født. Noen sliter de raskere ut, og dette kan komme av både genetikk og av mangelfull forebygging. 

Uansett hvilke "symptomer" du har på nedsatt hørsel, kan og oppfordres det til at du undersøker dette. Du kan enten oppsøke fastlegen din, som vil henvise deg videre til spesialist, eller du kan selv gå direkte til spesialist (dette vil nok koste litt mer enn ved henvisning fra fastlege). 

Skulle det vise seg at du har nedsatt hørsel, finnes det tilrettelegging og hjelpemidler som kan være med å gjøre hverdagen enklere. Og da snakker jeg ikke bare om høreapparat. Det finnes ganske mange hjelpemidler, men også tiltak for å tilrettelegge omgivelser. Jeg vil også tørre å påstå at alle tiltak som blir gjort for å bedre omgivelsene til en som har nedsatt hørsel, også påvirker positivt for de andre rundt som ikke har nedsatt hørsel. 

Støyskjerming, møtefritak, hvilemuligheter, fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og teknisk tilrettelegging (mikrofoner, headset, PC, tastatur m.m) - er tiltak som treffer bredere enn at de bare er til det beste for de med nedsatt hørsel. 

Med dette håper jeg at du tar min oppfordring om å ta hørselen din på alvor! Gjør heller en test for mye enn én for lite, også vil jeg minne om fjorårets plakat om hvordan være en god samtalepartner for de som allerede har nedsatt hørsel. Del gjerne disse rådene videre!   

Plakat for møterom som alle kan gjenbruke

Sammen med nettverket til Bouvet for mangfold og inkludering lagde vi i fjor en plakat som henger på møterommene våre. Her kan dere se og kopiere plakaten om dere ønsker å gjøre det samme i deres møterom! 

 

Hørsel_flyer.png

 

 

Tips til å være en god kollega for en person med nedsatt hørsel

 • Fang oppmerksomheten til din kollega før du snakker.
 • Se på kollegaen din når du snakker, og ikke stå med ryggen til eller i et annet rom.
 • Snakk tydelig og ikke for fort.
 • Gi gjerne skriftlig beskjed om viktige ting og detaljer.
 • Understrek det du sier med kroppsspråk og ansiktsuttrykk.
 • Gjenta flere ganger, omformuler eller skriv ned dersom du ser at kollegaen din ikke har oppfattet hva du sier.
 • Vær tålmodig. ikke si "glem det" eller vis irritasjon dersom du må gjenta mange ganger. En som er har nedsatt hørsel bruker mye energi på å høre hva som blir sagt, gi han eller hun en sjanse til å få med seg innholdet.
 • Ikke snakk i munnen på andre.