Grønnere utvikling: Hva bærekraft betyr for IT QA og utvikling

Grønn IT, bærekraftighet og miljøvennlig teknologi er alle buzzwords i dagens verden, men hva betyr de egentlig? I denne artikkelen vil vi utforske konseptet bærekraftighet og dens relevans for IT-utvikling og testing.

Sakshi Sharma

Publisert:

8. mai 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bærekraft har blitt et buzzord de siste årene, og det er gode grunner til det. Med klimaendringer og miljøproblemer som truer oss, er det viktig for alle bransjer å ta ansvar og gjøre endringer som gagner planeten vår. IT-bransjen er ikke noe unntak. Faktisk er det ekstra avgjørende for denne bransjen å fokusere på bærekraft, gitt de enorme mengdene energi og ressurser som kreves for IT-drift.

“The best way to predict the future is to create it.” - Peter Drucker

Men hva er egentlig bærekraft, og hva betyr det for IT QA og utvikling? Vi må stille spørsmål ved oss selv og skape bevissthet om dette emnet. Enkelt sagt betyr bærekraft evnen til å møte dagens behov uten å gå på kompromiss med evnen til å møte fremtidige generasjoners behov. I konteksten av IT betyr dette å utvikle og bruke teknologi på en måte som minimerer dens innvirkning på miljøet og samfunnet. I tillegg bruker næringslivet andre termer som ESG (miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer) og 3P-er (People, Planet og Profit) når de diskuterer bærekraft. Med enklere ord innebærer konseptet om bærekraftig utvikling å gjøre en positiv innvirkning ikke bare på miljøet, men også på samfunnet og forretningspraksis. Å implementere bærekraftige praksiser kan for eksempel føre til kostnadsbesparelser, økt effektivitet og forbedret merkevareomdømme.

Screenshot 2023-05-08 at 13.43.04.png

I takt med økende bevissthet rundt menneskelig aktivitets innvirkning på miljøet, er det viktig å finne måter å måle og redusere karbonutslippene våre på. En effektiv metode er å bruke verktøy som WebsiteCarbon, som kan beregne karbonfotavtrykket til en nettside hver gang den blir besøkt. Dette bidrar til å øke bevisstheten om energiforbruket forbundet med våre digitale handlinger. Vi hos Bouvet har vært aktivt engasjert i arbeidet med å fremme bærekraft, og vi er sikre på at du vil se positive resultater når du bruker nettsiden vår.

I IT QA og utvikling er det en rekke tiltak som kan tas for å redusere karbonfotavtrykket. For eksempel kan QA-ingeniører fokusere på å redusere energiforbruket, jobbe mot å øke produktets levetid, forbedre ressurseffektiviteten og støtte bærekraftfokuserte prosjekter. Virtualisering, skytesting, effektiv bruk av maskiner og bruk av miljøvennlige verktøy er bare noen få eksempler på hvordan bærekraftig testing og utvikling kan oppnås. Ved å fokusere på disse praksisene, kan vi redusere vårt karbonfotavtrykk samtidig som vi opprettholder høye nivåer av kvalitet i våre produkter og tjenester.

ISO-standarder og sertifikater relatert til karbonavtrykk kan også brukes for å skape bevissthet og implementere bærekraftige praksiser i daglige operasjoner. Disse standardene gir retningslinjer for å redusere karbonutslipp og forbedre ressursutnyttelsen i IT-operasjoner og programvareutvikling.

 

“Do not wait for extraordinary circumstances to do good action; try to use ordinary situations.” - Jean-Paul Richter

 

Konklusjonen er at bærekraft er viktig for IT-bransjen, og vi må ta ansvar for våre handlinger og arbeide mot å skape bærekraftige løsninger og produkter. For å begynne å arbeide mot en mer bærekraftig IT-bransje, er det viktig å skaffe innsikt, kommunisere viktigheten av bærekraft, utvikle nødvendige kompetanser, implementere endringsprosesser og til slutt måle resultatene gjennom nøkkelindikatorer for ytelse (KPI-er). Ved å ta disse stegene kan vi gjøre en positiv innvirkning på miljøet og kommende generasjoner.