Hvordan lykkes med Power Platform og hvorfor bør det være en del av IT-strategien din?                                      

For å lykkes med Power Platform er du avhengig av å se på det som en plattform og ikke enkeltstående løsninger. Og for å virkelig hente ut gevinster bør arbeidet være en integrert del av overordnet IT-strategi. På denne måten sikrer du en struktur i bunn med god styring og kontroll. Her er 4 steg Bouvet mener bør følges for å lykkes med Power Platform.

Andreas Louis Riise, Philip Havig

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


1. Strategi og visjon  

En IT-strategi handler enkelt forklart om å lage en plan for hvordan en virksomhet skal bruke teknologi til å oppnå sine mål. Være seg gjennom å forbedre eksisterende forretningsprosesser, øke produktiviteten eller å redusere kostnader. En lavkodeplattform som Power Platform bør derfor ha en naturlig plass i en slik strategi. 

Før det etableres miljøer, utvikles løsninger og Power Platform rulles ut i organisasjonen bør det alltid utarbeides en strategi og visjon for bruk av lavkode, som helst da innlemmes i eksisterende IT-strategi. Det er først når det er enighet om retning, aktiviteter og ønskede gevinster at lavkodesatsningen virkelig kan sette fart.

Typiske oppgaver i denne fasen er:  

 • Beskrive ønsket framtidssituasjon  
 • Definere roller og ansvarsoppgaver  
 • Utvikle en lisensieringsstrategi og leveransemodell 

Lavkode som en sentral del av IT-strategien kan føre til økt innovasjon og kreativitet, da sluttbrukerne kan eksperimentere med nye ideer og konsepter uten å måtte vente på at utviklere skal implementere dem. De får også en større følelse av eierskap og kontroll over verktøyene de bruker i arbeidshverdagen, noe som igjen kan bidra til økt engasjement og tilfredshet blant de ansatte.

2. Administrasjon og governance  

Med Power Platform har du som administrator god oversikt og kontroll over hva som skjer i plattformen. Det er derimot behov for å konfigurere plattformen slik at den understøtter organisasjonens behov, og samtidig tenke gjennom hvordan dere ønsker å bruke den. I etableringsfasen er det derfor viktig å etablere forvaltning og retningslinjer for plattformen. 

Typiske oppgaver i denne fasen:  

 • Etablere miljøer og miljøstrategier 
 • Installere og ta i bruk CoE Starter kit 
 • Fastsette Dala Loss Prevention (DLP) policyer 
 • Konfigurere ALM-prosesser 
 • Tilgangsstyre miljøer og tildele lisenser  

3. Brukeradopsjon og opplæring  

Teknologi skaper muligheter, men det er menneskene som bruker teknologien som kan skape verdi. Både skapere og brukere må få god opplæring slik at de er i stand til å utnytte mulighetene som ligger i plattformen. 

Typiske oppgaver i denne fasen: 

 • Opprette kanaler for kunnskapsdeling 
 • Etablere superbrukernettverk 
 • Lederforankring 
 • Arrangere kurs og sertifiseringer  

Eksempler på brukeradopsjon og opplæring 

Kompetansedag  

Teammedlemmene forbereder korte lyntaler knyttet til temaet for dagen, og disse kjøres i flere ulike spor der deltakerne fritt kan plukke foredragene de ønsker å seg gjennom dagen. Det hele avsluttes med en sosial samling for å bli enda bedre kjent på tvers.  

  

Hackathon  

Under et hackathon jobber folk fra ulike fagdisipliner sammen for å utvikle løsninger innenfor en fastsatt tidsramme. Målet er gjerne å skape noe nytt, men det kan også være å løse et spesifikt problem eller jobbe frem forslag til endringer. Formålet er å jobbe intenst med temaet som velges. Power Platform er en plattform som egner seg svært godt til gjennomføring av dette.  

Superbrukernettverk  

Superbrukernettverk er et nettverk der vi jevnlig samler, engasjerer og utdanner utvalgte superbrukere i Power Platform. Disse fungerer som gode ambassadører i organisasjonen, og bistår oss med å spre kunnskap, engasjement og glede. På denne måten fanges det opp behov og skapes nye ute i forretningen.  

4. Forvaltning og support  

Når støtteprosessen er definert er det viktig at det settes opp gode praksiser. Det er også viktig at både utviklere og brukere vet om ulike alternativer, retningslinjer, kompetansetilbud og praksiser når det kommer til forvaltning og videreutvikling. 

Typiske oppgaver i denne fasen: 

 • Brukerstøtte  
 • Utviklingsstøtte   
 • Overvåkning  
 • Tilgangsstyring  

Lurer du på noe? Vi hører gjerne fra deg

Andreas Louis Riise
Avdelingsleder
Inger Johanne Håkedal
Avdelingsleder
Jostein Knudsen
Avdelingsleder
Sør Utvikling

Flere av våre historier og prosjekter