Mann underviser
>

– Bedriftsinternt kurs ga stort utbytte

Tormod Myrland Aadnesen 
19. des. 2017

Det var stort engasjement og mye lærelyst å spore da Bouvet holdt kurs for ansatte i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. – For oss var det praktisk og nyttig å ha kurset på hjemmebane, sier spesialkonsulent Annika Borg Diesen.

Visste du at Bouvets kursavdeling er mobil? I tillegg til å holde kurs for flere tusen deltakere i lokalene våre i Oslo, besøker kursholderne våre et stort antall arbeidsplasser i løpet av et år.


– For oss ga det stort utbytte å ha kurset i egne lokaler. Det ga oss muligheten til å kurse mange medarbeidere samtidig. I tillegg var ønsket at undervisningen skulle tilpasses våre behov lokalt, sier spesialkonsulent Annika Borg Diesen ved Senter for fagutvikling og forskning i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Avdelingen har cirka 19 årsverk i tillegg til et antall prosjektstillinger.

 Senteret er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon, og skal blant annet bidra til å styrke byens pleie- og omsorgstjenester for innbyggerne.

 
– De fleste av oss arbeider ofte i prosjekter, enten som prosjektmedarbeidere eller som prosjektledere, forklarer Diesen.

_Borg_Diesen
Foto av Eirik Førde

Relevant og praksisnært kurs

Da senteret hadde behov for å styrke prosjektlederkompetansen og øke den interne kunnskapen om Difi-verktøyet, falt valget av kurstilbyder på Bouvet.

– Flere av medarbeiderne har tatt tilsvarende kurs hos Bouvet før. De var fornøyd, og derfor ble vi enige om å gjennomføre et nytt kurs i regi av Bouvet regi, sier Diesen.

 
Hun oppsummerer kurset som veldig relevant og praksisnært, slik hensikten var.

– Det er viktig at alle vi i senteret jobber etter samme mal internt. På kurset lærte vi mye om de ulike fasene i et prosjekt og hvor viktig det er å være oppmerksom på alle. Kurset var både tettpakket og passe krevende, og vi mener vi vil ha stor nytte av det vi lærte både i og utenfor prosjektjobbing.

 

Dyktig kursleder

 Disen legger vekt på at kurslederen fra Bouvet brukte mange eksempler som gjorde det enklere å forstå teorien. Ved en senere anledning ønsker hun seg enda flere eksempler fra tjenester i helsevesenet, slik at kurset blir enda mer praksisnært og anvendelig.

– Alt i alt var et svært relevant kurs, med en kursleder som fremstod som svært kompetent og faglig dyktig. Vi vil vurdere Bouvet som kursleverandør også ved neste korsvei, sier Diesen.

 
Fordeler med bedriftsinternt kurs:

* Gir medarbeiderne en felles plattform og utgangspunkt for diskusjon og samarbeid
* Kan tilpasses eller skreddersys slik at det blir mest mulig målrettet og relevant med tanke på daglige problemstillinger i bedriften
* Holdes i bedriftens lokaler, hos Bouvet eller et annet egnet sted

 

Temaer