ToppFerdig

Brønnøysundregistrene

Enklere og mer brukervennlig Altinn

Et nytt og mer levende design på altinn.no skal gjøre det enklere for deg og meg å finne frem og løse oppgavene våre.

Prosjekt: Et enklere og mer brukervennlig Altinn

Tidsrom: 2016 - 2017

Sektor: Offentlig administrasjon og forsvar

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

JørgenHoiland

Jørn Høiland

jorn.hoiland@bouvet.no

+47 41626166