HR Tech: Hvordan kunstig intelligens og dataanalyse revolusjonerer HR

Den 20. mai feires den Internasjonale HR-dagen verden over med årets tema "Shaping the New Future". På HR Norge sin konferanse "HR Tech 2023" den 11. mai var Bouvet til stedet og fikk inspirerende innspill om fremtidens HR og den raske utviklingen av HR Tech-faget.

Marianne Kofoed

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Informasjon og teknologi

Ledende eksperter som David Green, kjent for sin ekspertise innen HR-analyse, Thomas Geuken fra CFIS og Viktoria Stray fra SINTEF delte innsikter om megatrender, organisasjonsflyt og smidighet på den internasjonale HR-dagen. Her er noen tanker om hva som vil prege fremtidens HR.

Koronapandemien har akselerert den teknologiske utviklingen i arbeidsmetoder. Selv om vi allerede hadde verktøyene for å jobbe fleksibelt og hjemmefra, var det begrenset bruk før pandemien.

Pandemien kan sees som en prøvekjøring for fremtidens HR. Nå har HR en unik mulighet til å lede organisasjoner inn i en ny og ukjent post-pandemisk fremtid. Da er det avgjørende å forstå de store megatrendene som påvirker arbeidslivet.

Globalisering, teknologiske fremskritt, individuell empowerment og økt fokus på helse og velvære er noen av trendene som vil forme fremtidens arbeidskultur ifølge CIFS sin rapport "Unlocking the Future of People and Organisations".

IMG_5099.jpg
Klaes Igelström, Marianne Kofoed og Tommy Alexander Johansson deltok fra Bouvet på HR Tech 2023.

Datadrevet HR
Den teknologiske utviklingen har allerede hatt en betydelig innvirkning på HR-feltet.

Datadrevet HR og automatisering av rutineoppgaver har frigjort tid og ressurser for HR-avdelingen, slik at de kan fokusere på strategisk og relasjonelt arbeid.

Bruk av kunstig intelligens (KI)-verktøy som chatbots og dataanalyse kan effektivisere rekrutteringsprosesser og forbedre medarbeideropplevelsen. Datadrevet HR gir muligheten til å identifisere trender og mønstre i data, og ta beslutninger basert på fakta og innsikt. Ved å være proaktive og identifisere fremtidige behov og utfordringer, kan HR ta ledelsen i utviklingen av innovative løsninger og skape en kultur for kontinuerlig forbedring.

Robot-kolleger
Vi lever i en tid med rask endring og omveltning. Ifølge World Economic Forum sin rapport om fremtidens arbeid, kan 85 millioner jobber bli erstattet av en endring i arbeidsfordelingen mellom mennesker og maskiner innen 2025. Samtidig forutsies det at det vil bli skapt flere nye jobber enn de som forsvinner, og rundt 97 millioner jobber kan oppstå som er bedre tilpasset det nye samarbeidet mellom mennesker og roboter.

Teknologiske fremskritt som kunstig intelligens, automatisering og robotikk vil fortsette å påvirke arbeidslivet, og det er viktig å finne måter å integrere teknologien på en måte som skaper verdi for både organisasjonen og de ansatte.

Datadrevet HR spiller en sentral rolle i analysen og tolkningen av data for å identifisere muligheter for automatisering, optimalisere arbeidsflyten og tilpasse ressursene til organisasjonens behov. Ved å omfavne de teknologiske mulighetene kan HR bidra til å skape en sømløs og effektiv arbeidsprosess der mennesker og robot-kolleger samarbeider.

Behov for omskolering
Ifølge World Economic Forum sin rapport om fremtidens arbeid, vil 50% av alle ansatte trenge omskolering innen 2025, og rundt 40% vil trenge omskolering innen seks måneder eller mindre. HR kan spille en sentral rolle i å identifisere behovet for omskolering, legge til rette for læring og utvikling, og sikre at de ansatte har de nødvendige ferdighetene for å lykkes.

Ved å fokusere på ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsning og selvledelse kan HR bidra til å utvikle medarbeidernes evne til å tilpasse seg endringer og trives i en stadig mer teknologidrevet arbeidsplass.

Fokus på menneskene
Individuell empowerment og trivsel har blitt sentrale faktorer for de ansatte. HR må være bevisst på denne endringen og tilrettelegge for en balanse mellom arbeid og fritid, samt tilby tjenester som støtter de ansattes velvære. Samtidig som roboter blir en del av arbeidsstyrken, har HR ansvaret for å skape en arbeidskultur som fremmer samarbeid og synergier mellom mennesker og teknologi.

Arbeidsmiljøet og arbeidskulturen er stadig i endring, og HR må tilpasse seg nye arbeidsmåter. Fleksible arbeidsordninger som fjernarbeid, deltidsarbeid og asynkront arbeid blir stadig mer vanlig. Asynkront arbeid gir ansatte fleksibilitet til å strukturere arbeidsdagen på en måte som passer individuelle behov og arbeidsstiler.

HR må utvikle retningslinjer og praksis som fremmer balanse mellom arbeid og fritid, samtidig som de opprettholder produktivitet og trivsel blant de ansatte.Fremtidens HR handler om å omfavne teknologi samtidig som den opprettholder en sterk menneskelig dimensjon. Ved å bruke data og KI-verktøy kan HR-avdelingen bli mer strategisk og effektiv i sitt arbeid. Samtidig vil det å bygge relasjoner, lytte til de ansattes behov og tilby støtte og veiledning bli viktigere enn noensinne.