Hva er Fabric?

Det siste året har det vært mye snakk om ChatGPT, Copilot og AI. Nå har det dukket opp et nytt ord og verktøy som stadig flere snakker om, nemlig Fabric. Hva er egentlig Fabric og er den store hypen berettiget?

Kjetil Molaug

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Ved starten av 2023 snakket alle om ChatGPT, den nye chatboten som ga fornuftige og imponerende svar på store og små spørsmål. Den var utviklet av selskapet OpenAI og var trent til å bruke informasjon fra internett i sine svar. Det nye var at du selv slapp å trene chatboter – OpenAI hadde gjort jobben for deg.  

Så kom nyheten om at Microsoft hadde investert stort i OpenAI. Dette passet godt med den nye strategien til Microsoft om å samarbeide med andre techselskap fremfor å gå rett i konkurranse. 

Tilgangen til gode AI-verktøy åpner opp store muligheter, og i den siste uken i mai annonserte Microsoft et nytt produkt for analyse, Fabric. Selv kalte de det den største endringen for analyse siden SQL Server.  

Kombinerer det beste fra Power BI og Azure 

Fabric er kort fortalt en en ende-til-ende-løsning for analyse. Microsoft har laget en Software-as-a-service-løsning (SaaS) som kombinerer det beste fra Power BI og Azure. Løsningen bygger på prinsippene fra Data Mesh og krydres med AI i form av egne Copiloter.  

Fabric har et felles brukergrensesnitt for både utviklere (Data Engineers & Data Scientister) og analytikere (dataanalytikere og data citizen). Det betyr at dersom du setter sammen et team/data squad vil alle jobbe i samme verktøy. Potensielt kan dette øke tilhørighet og eierskap på tvers av fagdisipliner innen analyse.

 

image (1).png

 

Potensielt kan Fabric øke tilhørighet og eierskap på tvers av fagdisipliner innen analyse. 

Kjetil Molaug

Den nye portalen minner veldig om det vi er vant med fra Power BI. Dataanalytikere og hverdagsutviklere (data citizens) bruker derfor kort tid på å tilpasse seg Fabric. Det gjelder også administrasjon (governance). Administrasjonsgrensesnittet bygger på mye av det samme knyttet til grupper og tilgangskontroll som tidligere i Power BI.  

Hva er nytt for utviklere?  

For utviklere er også de fleste verktøyene kjent fra tidligere. Data factory og Notebook bygger på tilsvarende produkter fra Azure. Den største endringen for utviklere er brukergrensesnittet og lisensmodellen. I Azure kostføres hver komponent som brukes. I Fabric betaler du for kapasitet (CPU og RAM) og lagring, uavhengig av antall komponenter. Det forenkler kostnadsbildet for kundene som tar i bruk Fabric.  

Den største endringen er trolig Copilotene i Fabric  

Den siste og den potensielt største endringen er Copilotene i Fabric. Her kommer Microsoft sin investering i OpenAI inn. For hvert av de ulike fagområdene og verktøyene i Fabric, kommer det en Copilot som skal effektivisere hverdagen for alle fagdisipliner innen analyse.

Bouvet er landets første Fabric Feature Partner

Vi har jobbet med Fabric siden Preview-versjonen kom i juni og har allerede flere kundeprosjekter gående. Vi har blant annet bistått Equinor med innføringen av Fabric, utviklet en klimaplattform sammen med Digi Rogaland og videreutviklet Lerøy sin dataplattform ved å integrere den i Fabric.

Bouvet er det som kalles Fabric Feature Partner og har jevnlige møter med produktteamet til Fabric. Her får vi tilgang på ekspertise og har mulighet for å komme med tilbakemeldinger og ønsker til forbedringer på produktet.  

Så langt har erfaringene med Fabric vært veldig positive og vi ser frem til fortsettelsen. Microsoft planlegger å slippe mye ny funksjonalitet i 2024. Det er tydelig at Microsoft mener alvor med denne satsingen. 

 

Ønsker du en prat om hvordan komme i gang med Fabric? 

Kontakt en av våre eksperter:  

Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Plattform, innsikt og analyse
Plattform, Innsikt og Analyse i Rogaland
Johanne Punte Kalsheim
Enhetsleder
Mark West
Leder for Plattform, Innsikt og Analyse i Øst