Hvorfor er det så viktig å definere hva innovasjon er for en virksomhet?

Innovasjon er på mange måter blitt et buzzword. Og noe av det kan sannsynligvis skyldes den teknologiske revolusjonen vi nå står midt inne i som på mange måter krever at virksomheter må endre seg i takt med endrede bruker- og kundebehov og teknologiutvikling. «Innovate or die» sies det, men hva menes egentlig med innovasjon? Og hvorfor har man så vanskelig med å klart definere det?

Trine Markusson Kvalberg

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bildet viser mange lyspærer og der en av de lyser som en idé

"Det grunnleggende problemet en organisasjon står overfor er å engasjere seg i tilstrekkelig utnyttelse for å sikre dens nåværende levedyktighet og samtidig bruke nok energi på leting for å sikre dens fremtidige levedyktighet"

- James G. March, Professor på Standford

 

I The Oxford handbook of innovation (2005) kan man lese at Innovasjon er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på som er tatt i bruk. Det betyr at innovasjon er en del av en prosess som bygger på ny kunnskap, en kreativ idé eller oppfinnelse. Det er først når innovasjonen er satt ut i live at det faktisk regnes som en innovasjon og helt sentralt er at det er nyttig og skaper verdi for en virksomhet, samfunnet og/eller innbyggere. Som man kan lese er det ikke en entydig måte å definere innovasjon på og spennet for hva man kan anse som innovasjon er ganske vidt. Det betyr at virksomheten selv bør definere hva innovasjon er for den slik at man trekker i samme strategisk retning. Det betyr ikke at innovasjon trenger å være en fastsatt definisjon, men kan inneholde flere fasetter.

innovasjon.jpg

Ulike typer av innovasjon

I møte med ulike mennesker kan man oppleve helt ulike forståelser for hva innovasjon er. Man kan befinne seg på to helt ulike deler av skalaen for hvor radikal innovasjon er, men begge deler er innovasjon. Skal virksomheten kunne jobbe strukturert og målrettet med innovasjonsarbeid er det helt nødvendig at man snakker om de samme tingene. Det trengs veldig ulike rammer og strukturer for ulik type innovasjonsarbeid. Som man kan se av figur 1 er det ganske ulik tilnærming til effektiviseringsinnovasjoner vs. mer disruptive innovasjoner. Man kan si at jo høyere opp på figuren man kommer jo høyere grad av tillit og frihet trenger man til å eksperimentere. Det krever veldig ulik type ledelse og rammer for å lykkes.

Skjermbilde 2022-03-31 kl. 21.10.56.png
Fra Innovasjonskapasitet (2022) Meyer, Stensaker, Bjerke og Haueng

 

Komme i gang med innovasjonsarbeidet

For å komme riktig ut av startgropen når virksomheten skal jobbe med innovasjon er det viktig å ta seg tiden til å forstå egen virksomhet, hvor man er og hvorfor innovasjon er viktig og ikke minst hvilke mål det skal bidra til at man oppnår.

Under er det listet opp gode spørsmål en virksomhet bør stille seg selv i en tidlig fase av å strukturere innovasjonsarbeidet:

  1. Hvordan definerer vi innovasjon i vår virksomhet?
  2. Hva trenger vi for å lykkes i vår industri / vårt samfunnsoppdrag?
  3. Hva med innovasjon er viktig for vår virksomhet?
  4. Om innovasjon allerede skjer i vår virksomhet på et høyere nivå, hvordan ville vi lagt merke til det?
  5. Om vår virksomhets måte å innovere på var en boks i en hylle på et supermarked, hva ville det stått på boksen?

Disse spørsmålene vil bidra både til å avdekke nåsituasjonen i virksomheten og til å utvikle en felles forståelse for hva innovasjon er. Disse spørsmålene er hensiktsmessig å jobbe med i flere iterasjoner. Denne prosessen kan ikke skje i et vakuum og skal man lykkes er det nødvendig å bygge et innovasjonsøkosystem i virksomheten med en strategi, ledelsesrammeverk og allokerte ressurser. Helt til sist, solid forankring og tidsbruk i toppledelse er helt essensielt for å lykkes med innovasjon i virksomheten.

 

Kilder

  • Innovation accounting (2022) Dan Toma & Esther Gons
  • Innovasjonskapasitet (2022) Meyer, Stenaker, Bjerne & Haueng
  • The Corporate Startup (2017) Viki, Toma & Gons

Temaer