Hvorfor intensjon er nøkkelen til godt SEO innhold - Bouvet Norge

Hvorfor intensjon er nøkkelen til godt SEO innhold

Google og andre søkemotorer blir mer og mer sofistikerte når det gjelder forståelsen av innholdet på nettsiden din. Moderne SEO handler i mindre om enkeltstående søkeord og mer om totalen av innholdet på nettstedet ditt der Google kan kategorisere og forstå hva du tilbyr dine besøkende.

Tina Asla

11. des. 2018

Søkemotorene har som hovedmål å plassere de mest relevante og troverdige landingssidene på toppen av søkeresultatene hver gang et søk utføres, derfor må du gjøre det enkelt for søkemotorene å forstå akkurat hva du holder på med og hvorfor du bør vises over dine konkurrenter.

Den beste måten å optimalisere innhold på er å få en forståelse av søkernes intensjon – hva er det de ønsker å oppnå eller løse med søkeordene de skriver inn i søkemotoren? Med enkeltord kan det være vanskelig å forstå intensjon, men mange velger likevel å fokusere på disse fordi de har høyere månedlig søkevolum. En gullgruve er derimot det som kalles «Long Tail Keywords», altså lengre fraser med flere ord som gir en bedre oversikt over den faktiske intensjonen til søkere. Disse blir dessverre ofte glemt eller ignorert i grunnarbeidet som gjøres når man skal planlegge nytt innhold av to grunner

 1. De er vanskeligere å finne
 2. De har lavere månedlig søkevolum: Setningene kan skrives på mange måter slik at månedlig søkevolum fordeles ut over flere varianter og det er ofte færre som søker på de eksakte frasene

Stopp opp for å tenke på hva du egentlig vil med innholdet ditt og søkeordene du velger å fokusere på. Vil du jobbe hardt for å rangere høyere på et generisk søkeord som for eksempel «julegave», som kanskje ikke bringer inn kunder som legger igjen penger på nettsiden din, eller vil du heller fokusere på søkefraser som «de beste julegavene for menn som liker teknologi i 2018» som kanskje har lavere søkevolum men som vil skaffe deg besøkende som er ute etter akkurat det du tilbyr? De fleste ønsker kvalifiserte besøkende fremfor et antall som bare hopper ut av siden når de ser at innholdet og produktene ikke passet for dem, men de færreste tenker så langt når de planlegger nytt innhold.

Long Tail Keywords finner du på følgende måte

 • Skriv ned hvilke fraser du tror dine kunder bruker
 • Se på søk som brukes i Google Search Console, altså hvilke søkeord som brukes i Google når du får trafikk inn til din side
 • Se på internsøk på nettsiden din for å forstå hva brukere faktisk leter etter på nettsiden din (dette kan også hjelpe deg med å legge rett innhold på forsiden og forenkle kundereisen)
 • Bruk SEO verktøy som kan gi deg lister over synonymer og variasjoner på dine viktigste søkeord
 • Bruk Google autocomplete for å se hvilke lengre fraser som brukes om dine produkter
Julegaver søkeresultat snippet

Den første listen du lager over nøkkelord og fraser bør være omfattende og lang. Når det er tid for å prioritere bør du stille følgende spørsmål for å finne frem til de beste søkeordene for din bedrift

 • Skal siden vår rangere på disse søkeordene i det hele tatt?
  • Hva tror vi at intensjonen er?
  • Hva tror Google at intensjonen er?
  • Hva slags type resultat vil en søker forvente?
 • Hva vil en høy rangering på disse søkeordene oppnå?

Ved å gjøre dette kan du enkelt fjerne søkeord som ikke lenger er aktuelle eller lage en prioriteringsliste for å sørge for at det viktigste innholdet skrives først.

Fire typer intensjon

En søkers intensjon handler om hvorfor de skriver noe inn i søkemotoren, hva er det de ønsker å oppnå? Det finnes fire forskjellige kategoriseringer for intensjon:

 1. Informasjon
 2. Navigasjon
 3. Kommersiell
 4. Transaksjonell

Kategoriser dine søkeord inn i disse fire områdene så forstår du bedre hva slags type innhold du bør skrive for å best hjelpe søkeren med å oppnå sitt mål. Et søkeord kan falle i flere kategorier der du kan skrive innhold med ulik vinkling og for ulike formål, som kan lenkes sammen for å gi en sømløs kundereise fra oppdagelse/søk til transaksjon.

Informasjon

Søkeren ønsker å lære noe mer om et tema eller emne. Disse er de vanligste søkene og disse søkeordene har oftest høyt volum. Ordene indikerer gjerne at søkeren er i oppdagelsesfasen og ikke er klar til å konvertere enda. Disse søkerne ønsker innholdsrike sider som kan svare klart og tydelig på det de lurer på.

Nagivasjon

Søkeren vet allerede hvilket merke eller hvilken bedrift den leter etter men trenger hjelp til å navigere seg til rett nettsted eller side. Disse søkene inneholder ofte merkenavn eller navn på spesifikke produkter eller merker. Søkeresultatene vil som oftest vise hjemmesider eller spesifikke produktsider, eventuelt nyheter om merket/bedriften.

Kommersiell

Disse søkefrasene er ofte en blanding av informasjon og transaksjon. Søkeren har en transaksjonell intensjon som vil si at de ønsker å gjøre et kjøp, men de trenger mer informasjon for å hjelpe til å ta en avgjørelse. Resultatene som vises her er ofte en blanding av informasjonssider og rene produktsider.

Transaksjon

Disse har mest kommersiell intensjon der søkeren ønsker å gjøre et kjøp. Vanlige ord som brukes er "pris", "salg" og "kjøpe". Resultatene er som oftest produktsider.

Hva gjør "de andre"?

Når du har snevret ned listen så den inneholder søkeord du ønsker å satse på er det lurt å gjøre en analyse av dagens søkeresultat. Bruk de viktigste søkeordene i Google, Bing eller der du ønsker og se hvilke sider som rangerer høyest i dag. Denne øvelsen gir deg en oversikt over

 • Hva anser søkemotoren som beste svar på søket? Dersom det er et kort ord eller en kort frase der intensjon kan være vanskelig å lese kan toppresultatet gi deg en forståelse av hva søkemotoren tolker som intensjonen ved det aktuelle søket
 • Er det en mulighet her? Dersom du ser at det ikke er noen resultater som svarer direkte på frasen eller som ikke svarer godt nok er det gode muligheter for at du kan lage mer spisset innhold som lettere kan havne på toppen av søkeresultatene
Julegave snippet

Her kan du lese mer om hvordan du skriver godt SEO innhold