værdata2

Henting av værdata, sertifiseringer og hyggelige kolleger!

12. okt. 2020

Slik oppsummerer en av våre nyeste konsulenter, Knut Turøy, sine første måneder i Bouvet.

thumb_Knut_Turøy.jpg
Knut Turøy

Knut har en 5-årig sivilingeniørgrad innen Kybernetikk og Robotikk, der han spesialiserte seg innen autonome systemer. i utdanningsperioden fikk han jobbe med autonome, maritime kjøretøy ved å anvende blant annet avansert matematikk, kontrollteori, maskinlæring og programmering. Masteroppgaven handlet om å implementere et antikollisjonssystem i lukket sløyfe på en autonom modellbåt.

– De første ukene ble brukt til å bli kjent med Bouvet og hva det vil si å være konsulent. I tillegg var det mange spennende foredrag hvor vi lærte om ulike arbeidsmetoder og hvordan vi skal jobbe med kunder. Videre ble alle nyansatte delt opp i tverrfaglig grupper, hvor vi skulle jobbe med en case-oppgave og komme med en løsning. Der vi fikk en smakebit på hvordan konsulentlivet kunne være, noe som var veldig lærerikt.

– Overgangen fra å være student til fulltidsjobb har vært veldig liten for min del. Mye av tiden har blitt brukt på å ta ulike kurs og å sette meg inn i nye rammeverk og tema. Jeg har til og med hatt et par eksamener i løpet av min korte tid her.

Databricks!
Knut har brukt noe av den første tiden på å sertifisere seg innen databricks!

– Videre har jeg lagd kode for å hente ulike værdata fra Metrologisk institutt's database. Denne koden har blant annet blitt brukt i et prosjekt med Lerøy, noe som var veldig kjekt å være med på.

– Det kjekkeste med Bouvet så langt har vært det inkluderende miljøet. Jeg følte meg velkommen fra første stund, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, noe som er veldig viktig for meg. I tillegg til det sosiale er arbeidsoppgavene kjekke og utfordrende, og om du lurer på noe er terskelen for å spørre om hjelp veldig lav. Det er gøy å se at verdiene Bouvet reklamerer for blir gjenspeilt gjennom de ansatte.

Få også med deg hva de andre nyansatte har gjort den første tiden sin i Bouvet!

Kolbein og Thomas i Episerver-teamet i Bergen

Truls, Jonas og Jostein videreutvikler Nasjonal Ressursdatabase for Forsvaret