Slik kommer virksomheten i gang med innovasjonsarbeidet

Innovasjon er blitt et buzzord takket være den teknologiske revolusjonen vi er inne i, som krever at virksomheter må endre seg i takt med endrede bruker- og kundehov. Les hvordan din virksomhet kommer i gang med innovasjonsarbeidet

Trine Markusson Kvalberg

Christer Grønnslett

Publisert:

14. sep. 2022

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bildet viser mange lyspærer og der en av de lyser som en idé

"Innovasjon defineres som et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på som er tatt i bruk, The Oxford handbook of innovation (2005)"

Selv om innovasjon er en del av en prosess som bygger på ny kunnskap, en kreativ idé eller oppfinnelse, er det først når innovasjonen er satt ut i live at det faktisk regnes som en innovasjon.

For å måle om en innovasjon er vellykket kan vi simplifisere det hele med at det som utvikles skal skape verdi for en virksomhet, samfunnet og/eller innbyggere.

Med en så bred forståelse av innovasjon er det forståelig at det er vanskelig for virksomheter å definere hva innovasjon skal bety for akkurat dem. Faktisk betyr den brede forståelsen at det fort vil være avgjørende at virksomheten selv definerer innovasjon slik at de sørger for å trekke i samme strategiske retning.

Kom i gang med innovasjonsarbeidet

For å komme riktig ut av startgropen når virksomheten skal jobbe med innovasjon er det viktig å ta seg tid til å forstå egen virksomhet, hvor dere er, hvorfor innovasjon er viktig for dere og ikke minst hvilke mål dere ønsker å oppnå med innovasjonsarbeidet.

Under er det listet opp viktige spørsmål en virksomhet bør stille seg selv i en tidlig fase av innovasjonsarbeidet:

 1. Hvordan definerer vi innovasjon i vår virksomhet?
  (Innovasjon kan kategoriseres som ulike typer og grader av innovasjon, for eksempel forbedring av prosesser (såkalt prosessinnovasjon), tjenesteinnovasjon, eller helt ute på den radikale siden som innovasjon som skal endre hele markeder.)
 2. Hva trenger vi for å lykkes i vår industri / vårt samfunnsoppdrag?
 3. Hvilke kapabiliteter har vi og hvilke trenger vi?
 4. Hva med innovasjon er viktig for vår virksomhet?
 5. Om innovasjon allerede skjer i vår virksomhet på et høyere nivå, hvordan ville vi lagt merke til det?
 6. Om vår virksomhets måte å innovere på var en boks i en hylle på et supermarked, hva ville det stått på boksen? 

Disse spørsmålene vil bidra både til å avdekke nå-situasjonen i virksomheten og til å utvikle en felles forståelse for hva innovasjon er. Disse spørsmålene er hensiktsmessig å jobbe med i flere iterasjoner.

Etter å ha svart på spørsmålene står virksomheten overfor et veivalg der det skal lages et tydelig målbilde og kartlegge hva som skal til for å nå dette og sette et ambisjonsnivå.

Kartleggingen kan inneholde

 • å finne og definere en sponsor i ledelsen (om du ikke er leder selv)
 • definere en innovasjonsprosess
 • kartlegging av hvilke kapabiliteter dere har og hvilke kapabiliteter dere må bygge, kjøpe eller inngå partnerskap for å få.
 • utforsking av hvor moden organisasjonen er for å kunne ha en eksperimenteringskultur

Etter dette handler det om innføring av struktur og kapabiliteter for å lykkes, og senere selvsagt også gjennomføring. 

Temaer

Når du setter i gang med innovasjonsarbeidet er det viktig å måle innovasjonen

I denne podcasten forteller to av våre eksperter mer om hva innovasjon er, ulike former for innovasjon og hvordan innovasjon kan måles. Vi får også høre mer om hvilke rammebetingelser som bør være på plass for å lykkes med innovasjon på et strategisk og taktisk nivå. Vel lytt!

Hør Podcasten her

Ønsker du en prat?

Vil du vite hvordan du kommer i gang med innovasjonsarbeidet, kan du ta kontakt med :

Marianne Tuen Smedås
Avdelingsleder, Øst Forretningsdesign

Noen av våre historier og prosjekter