Kurs-mai-3-1200px_edited
>

Lærte å bli bedre møteledere

Tormod Myrland Aadnesen 
14. aug. 2018

En god møteleder skaper motivasjon og engasjement – uten å miste styringen på tid og retning. På kurs hos Bouvet lærte medarbeiderne i Unit å bli enda bedre på møteledelse.

For mange utgjør møter en stor del av arbeidsdagen. Men hva er et godt møte? Trolig har det noen kjennetegn: Deltakerne var forberedt, det var rom for ulike synspunkter og høyt engasjement – og en god dose disiplin med hensyn til roller, framdrift og resultat.

Les mer om kurs i møteledelse her

Kurs-mai-4-1200px_edited
Ole Martin Nodenes, Unit

Felles forståelse

 Møteledelse er én av oppgavene til medarbeiderne i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning.

– Vi arrangerer mange typer møter med ulike grupper, for eksempel nasjonale brukergrupper av IT-verktøy som utvikles hos oss, forklarer avdelingsleder Ole Martin Nodenes i Unit. Han forteller at det lenge i stor grad har vært opp til hver enkelt å fylle rollen som møteleder.

– Men etter hvert var det et ønske om en mer formalisert opplæring i møteledelse. Derfor bestemte vi oss for å samle medarbeiderne på kurs hos Bouvet, sier Nodenes.

Gode refleksjoner og ny kunnskap

Kurset i møteledelse dreier seg blant annet om hvordan et møte kan planlegges og gjennomføres, samt hvordan man legger et godt grunnlag for videre arbeid. Nodenes forteller at kurset var svært relevant for deltakerne fra Unit.

– Det faglige utbyttet var veldig bra. Vi fikk diskutert konkrete problemstillinger som vi selv har opplevd og fikk tips i sammenheng med disse. I og med at vi jobber i samme virksomhet, ble kurset også en anledning til å utveksle erfaringer internt. Det førte til gode refleksjoner og ny kunnskap, sier han og fremhever kursleder Line Vaarum.

– Vaarum var lyttende og tok hensyn til våre innspill. Hun var ikke invaderende med forutinntatte meninger, noe som førte til gode diskusjoner og godt utbytte av kurset, sier han.

Kurs-mai-5-1200px_edited
Kursleder Line Vaarum

Aktuelt i framtiden 

Å samle medarbeidere på et bedriftsinternt kurs kan være svært effektivt når det gjelder opplæring og forankring av kunnskap og prosedyrer i en organisasjon. Kurset i møteledelse var Units første erfaring med denne kursformen, og det ga mersmak, ifølge Nodenes.

– Når vi sender mange medarbeidere på kurs, er det selvsagt viktig at vi får et godt produkt. Vi har kun gode erfaringer med Bouvet Kurs, som vi lenge har benyttet som leverandør av kurs innenfor prosjektledelse og prosjektarbeid. Det er svært aktuelt å vurdere felles opplæring i regi av Bouvet også på et senere tidspunkt, sier han.

Kurs-mai-2-1200px_edited
Kurs i møteledelse for Unit

Les mer om våre kurs innenfor ledelse her

Temaer