Lean Innovasjon mars - Kjersti og deltakere_edited
>

Har du mot til å lære?

Kjersti Corneliussen 
11. april 2018

Om lean innovasjon og designtenking.

Læring krever mye mot. Mot til å prøve noe nytt. Mot til å sette egne sannheter på prøve. Mot til å endre måten du gjør ting på. Vanskeligst av alt er kanskje mot til å lytte til andre uten å gå i forsvar. Læring må gå hånd i hånd med måling: uten tall å diskutere eller utforske blir diskusjonen synsing. Og da vinner den med høyest stemme og mest makt. Og det er dessverre ikke dem heller forunt å unngå feiling.

Bli med oss på kurs Praktisk innføring i lean innovasjon med designtenking

Fordi verden stadig øker takt så går mye kunnskap ut på dato stadig fortere. Derfor må ledere i enda større grad bygge opp under motet, og det gjelder også dem selv. De må etterspørre gode målinger (hva indikerer at vi er inne på noe som kunden vil ha) og skape rom rundt læring. For den beste læringen kommer fra feiling. Og tro meg, ingen liker å stikke frem hodet om det ikke er aksept for at det du kommer frem til er læring, uansett om det ikke fungerte som tenkt. Vi trenger å gi en high five til dem som tør å prøve!

Bilde_artikkel_Kjersti_Corneliussen_editedHva betyr egentlig det?

Vi snakker om lean innovasjon, helst i kombinasjon med designtenking. Vi snakker ikke om den typen feiling som gjør at du har mest lyst til å synke i jorden. Vi snakker om en systematisk, regelmessig uttesting av hypoteser for å lære. For å teste om vi har et marked. For å finne ut hva markedet er villig til å betale.  For å vite om potensialet er stort nok for den investeringen vi planlegger å gjøre. På denne måten kan vi oppdage fallgruvene lenge før vi står godt plantet nedi dem. 


Spesielt viktig er testing i tidlige faser i innovasjonarbeidet. Det er skummelt å eksponere seg for andres tilbakemeldinger; man kan bli skutt ned. Å vise frem før det er ferdig er å tørre. Egentlig bør vi være på jakt etter den negative responsen. Da kan vi ta tyren ved hornene og justere tankene tidlig, så øker vi også sjansen for å oppnå noe bra senere. 


Og hvor finner vi så denne responsen? Kun hos dem som på sikt er tenkt som kunder. Først må vi finne ut om de har et problem verdt å løse. Så må vi prøve å løse det, gi dem mulighet til å kjøpe og sjekke responsen. Så må vi finne ut om vi klarer å levere god nok verdi til kunden for den prisen vi tar. Alt med minst mulig innsats for mest mulig læring. Som regel kan vi innen 10-12 uker, ha et godt bilde av hva som skal til for å få en tjeneste eller et produkt til å fly. Og så starter det egentlig arbeidet - hvordan skape rom for produktet i markedet. 


Heldigvis er mange av prinsippene like for førstefase- og andrefaseinnovasjon. I stor grad er innovasjonsarbeidet en serie med samtaler, hvor samtalene med kunder står i sentrum. Vi er helt avhengige av å utdype kunnskapen om kundene våre for å få til innovasjon. Det er alltid overraskende hvor stor variasjon det finnes i folks tenkemåter, så vi kan stort sett kan gå ut i fra at vi har mer å lære. Det vi er på jakt etter er røde tråder, sammenhenger og trender i det kundene forteller oss. Disse blir til hypoteser, som vi tester, justerer og tester igjen.  


Noen spør om det ikke tar lang tid å snakke med alle disse menneskene. Joda, det tar tid. Men innsatsen er alltid verdt det, for innsikten vi får gir oss mye dypere kunnskap og dermed bedre ideer enn vi hadde i utgangspunktet. I tillegg får vi økt trygghet på at vi leverer noe nok folk vil ha. Det koster langt mindre å avdekke at et tenkt produkt ikke er interessant, enn å prøve å rette opp når store investeringer er gjort. Det viktigste er faktisk å unngå å lage noe folk ikke er villige til å betale nok for.  


Uten mot til å lære, dvs sette hypoteser, bygge, måle og så lære gjennom samtaler, blir vi lett stående i gamle sannheter og lager nye produkter og tjenester som viser seg irrelevante for kunden. Da har vi kastet bort mye tid, dedikasjon og penger. Og det er virkelig vondt. Og får vi en gang til inntrykk av at feiling ikke er tillatt, så prøver de færreste av oss igjen. 


Da kan vi like gjerne gi opp og råtne på rot. Både selskapet og de ansatte. Og det er skikkelig ikke gøy. Da er det morsommere å ta ordentlig tak og spille hverandre gode på læring. Vi kan åpne hodene våre for å lære av kundene våre. Erfaring viser at da finner vi ofte løsninger vi ikke ville ha tenkt på ellers. 


Er du tøff nok?

Det er flere tegn på at du er på rett vei. Du er nysgjerrig på hvordan kundene dine tenker, du tør å lytte til hva de ikke er fornøyd med uten å gå i forsvar. Du bruker kundesenteret og andre kontaktpunkter med kundene aktivt for å grave og forstå. Du tør å eksponere (potensielle) kunder for noe som er mye mindre enn visjonen din. Du tør å prøve noe annet enn dere har prøvd før. Du tør å prøve flere ganger, selvom det ikke gikk sist. Og du tør å bruke tid på å snakke med kundene, ekspertene, kollegaene og investorene om hva du ikke vet og hva du ønsker å finne ut. Du må tåle å ikke være allvitende og ufeilbarlig. Er du tøff nok? Velkommen til gjengen vår, vi har det veldig moro og lærer hver dag fordi vi tør. 


En high five til alle oss som tør å prøve!


Kjersti Corneliussen, Vylder.no