Møt oss på Nokios 2023

NOKIOS er en av de viktigste møteplassene innen IKT i offentlig sektor, og en naturlig arena hvor vi ønsker å dele kunnskap og erfaring. I år skal vi holde workshops, kurs og foredrag om bærekraftig digitalisering, ansvarlig teknologi, lavkode og tjenestedesign


Nokios er en samlende møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT som finner sted i Trondheim hvert år. 

Bouvet er med som gullpartner og det vil være flere fra vårt fagmiljø på konferansen. På årets konferanse er vi også stolte over at flere av våre fagspisser skal dele kompetanse sammen med  aktører fra offentlig sektor, akademia og bransjen. 

 

Les mer om vårt faglige program på Nokios: 

Hva skal til for å lykkes med low code/no code

Tirsdag 24. oktober – Kurs ved Arild Aarnes fra Bouvet, Tor-Øyvind Eriksen fra Sopra Steria og Gry Jordet Kibsgaard og Stein Stendahl fra NTNU

Markedet for low-code/no-code applikasjoner er i stor vekst. Dette gir mange nye muligheter, både til å bygge funksjonalitet raskere og rimeligere, og ikke minst gir det en mulighet for det som kalles Citizen Development – altså at dine egne ansatte som ikke er profesjonelle systemutviklere nå kan lage egne applikasjoner i ulike deler av virksomheten.

Hvilket mulighetsrom finnes for oss? Når skal vi ta dette i bruk, og er dette noe å være redd for? Gjør det noe om hvem som helst lager virksomhetskritiske applikasjoner? Og er sikkerhet, personvern og forvaltning ivaretatt?

Kom på dette kurset for å forstå hvordan du kan lykkes med din low-code/no-code satsing.

Praktisk info: 

Dato: Tirsdag 24. oktober
Klokkeslett: 10:00 - 12:00 
Rom: Titan (2.etg)

Les mer her (lenke til Nokios)

lavkode.jpg

 

Bærekraftig digitalisering – Bærekraftsvurdering på 1-2-3

Tirsdag 24. oktober – Workshop med Simen Sommerfeldt og John Krogstie (NTNU)

Det er viktig å sørge for at fremtidige IT-løsninger er bærekraftige. Bærekraft er et begrep som brukes i mange sammenhenger, så det er viktig å være enig om hva man legger i begrepet for å få til en god avklaring allerede tidlig i et prosjektløp som man kan styre etter i prosjekt og over i produksjon.

I denne workshopen vil professor John Krogstie fra NTNU og vår CTO Simen Sommerfeldt presentere en konkret og matnyttig teknikk for å støtte diskusjon rundt bærekraftige IT-løsninger. (Sustainability Awareness Framework SUSAF).

Etter en introduksjon av teknikken, skal det jobbes i grupper med ulike problemstillinger for å få praktisk erfaring med rammeverket. Etter gjennomført workshop bør du være i stand til å ta med deg teknikken hjem til din virksomhet for å kunne fasilitere tilsvarende prosesser der.

Praktisk info: 

Dato: Tirsdag 24. oktober
Klokkeslett: 13-17
Rom:  Cosmos 3A

Les mer her (lenke til Nokios)

bærekraft.jpg

 

Hvordan samle trådene og løse flokene til innbyggernes beste? System- og tjenestedesign i praksis

Tirsdag 24. oktober – Workshop ved Ingunn Aursnes fra Bouvet og Ida Noemi Vidal fra Sopra Steria 

For å kunne levere gode sammenhengende tjenester på tvers av offentlig og privat sektor, er systemisk design og tjenestedesign en viktig kompetanse. Endringer et sted i systemet vil få konsekvenser og skape ringvirkninger i andre deler av systemet og påvirker hvor godt tjenestene henger sammen slik at de er relevante og gir verdi for innbyggerne som trenger dem.

I workshopen vil du få en innføring i systemisk design og tjenestedesign og lære noen grunnleggende verktøy. Workshopen har en praktisk tilnærming slik at du gjennom eksempler og øvelser får en smakebit på hvordan systemisk design og tjenestedesign kan gi bedre helhetsforståelse, og bidra til at utviklingsinitiativ blir mer treffsikre og gir ønsket verdi.

Praktisk info: 

Dato: Tirsdag 24. oktober
Klokkeslett: 13:00 - 17:00 
Rom: Andromeda

Les mer her (lenke til Nokios)

Skjermbilde 2023-10-24 kl. 08.09.02.png

 

Digitalt samfunnsansvar – hvordan kan digital teknologi bidra til å oppnå bærekraftsmål?

Onsdag 25. oktober – Foredrag ved Pia V. Jøsendal, Bouvet

Hvordan definerer vi formålet med teknologien som utvikles og hvordan skaper vi tillitsvekkende nok løsninger som ivaretar bærekraftsperspektivene bakover i verdikjeder og forretningsmodeller? Bigger, better, faster, newer – bedre eller verre? Digital teknologi skal bidra til å oppnå bærekraftsmål, samtidig som det i seg selv har store fotavtrykk i verden. Vi må snakke om dilemmaene og paradoksene i teknologien som omgir oss i samfunnet.

large-3958.png

Bouvet snakker om ansvarlig teknologiutvikling. Samfunnsansvar er ikke nytt og heller ikke nok for å drive all bærekraftsendring, men med et mål om å endre praksis og adferd internt i virksomheter, kan man skape økt bevissthet på hvilke valg som tas. De interne vurderingene vil påvirke ytre valg og retning. Bouvet, som en sentral pådriver i GoForIT, leder et arbeid sammen med UiA for å utforske internasjonale prinsipper for samfunnsansvarlig digital utvikling, i private og offentlige virksomheter. Målet er å forstå og vurdere de i en nordisk kontekst.

Konkret gir vi deg somdeltaker her syv prinsippene og hvilke spørsmål enhver organisasjon bør stille seg. Målet er å inspirere deg til å etablere tilsvarende prinsippbasert tilnærming i din virksomhet.

Praktisk info: 

Dato: Tirsdag 24. oktober
Klokkeslett: 14:00 - 14:30 
Rom: Titan

 

Les mer her (lenke til Nokios)

 

Panel: Sosial bærekraft gjennom digitalisering og KI

Torsdag 26. oktober – Panel ved Selda Ekiz, nga Strümke, Simen Sommerfeldt og Anders Nes

En langsiktig utfordring for samfunnet er å sikre en bærekraftig utvikling. Når vi snakker om bærekraft tenker de fleste på miljømessig bærekraft, klimafotavtrykk og muligens også naturmangfold. Selv om dette er et veldig viktige områder, er også den sosiale bærekraften essensiell. Lager vi et samfunn som vi ønsker å leve i, og for vår del greier vi å lage og forvalte IT-løsninger på en måte der vi ikke gjør oss unødig avhengig av teknologi som vi ikke kan kontrollere?

Når vet vi at vi har gått for langt i å gjøre oss avhengige av teknologi, og greier vi å utvikle offentlige løsninger slik at færrest mulig faller utenfor? Med de begrensningene vi setter til bruk av data og KI, har vi riktig ambisjonsnivå på digitaliseringen av offentlig sektor?

Du møter blant andre Inga Strümke fra NTNU, Simen Sommerfeldt fra Bouvet,  Adélie Dorseuil fra Helsedirektoratet/DigiUng og Anders Nes fra NTNU.

Praktisk info: 

Dato: Tirsdag 24. oktober
Klokkeslett: 143:00 - 17:00 
Rom: Titan (2.etg)

Les mer her (lenke til Nokios)

Skjermbilde 2023-10-24 kl. 08.08.30.png