NAV Rogaland

Digitalt lederskap for en ny tid

Med et nytt og skreddersydd kompetanseprogram, skal 70 ledere med personalansvar i NAV Rogaland øke kompetansen innen digitalt lederskap. Programmet er utformet av et team fra Bouvet, og gjennomføres i tett samarbeid med NAV Rogaland.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Lederrollen er utfordret

NAV har hatt en sterk vekst i deres digitale utvikling de senere årene. Samtidig har pandemien ført til at tilbudet og dialogen med innbyggerne har blitt digitalisert i rekordfart, parallelt med at flertallet av de ansatte har jobbet fra hjemmekontor. 

Denne utviklingen har utfordret den tradisjonelle lederrollen, og slik vi har tenkt ledelse før, forteller Merethe Prytz Haftorsen, fylkesdirektør i NAV Rogaland. 

Skreddersydd ledelsesutviklingsprogram

I NAV har de lenge sett viktigheten av å drive aktivt med lederutvikling, både nasjonalt og lokalt. For å gå styrket inn i fremtiden og høste gevinster av digitaliseringsreisen de er på, har NAV Rogaland iverksatt ett nytt og skreddersydd ledelsesutviklingsprogram sammen med Bouvet.    

Foto: Merethe Prytz Haftorsen, fylkesdirektør i NAV Rogaland

– Tiden vi har vært gjennom har vist at vi har klart å holde veldig høy produksjon og levere god kvalitet på tjenestene våre. Det å ta vare på de gode erfaringene vi har gjort under pandemien, og bringe med oss dette inn i en ny hverdag, tror jeg blir viktig. Derfor tror jeg det er rett timing å sette i gang et program som dette, sier Prytz Haftorsen. 

Pilot ga innsikt

– Det hele startet med en pilot, hvor vi gjennomførte dybdeintervjuer og kartla den digitale modenheten hos 17 av de 70 lederne. Det ga kunnskap om hvor skoen trykket. Basert på innsikten, kunne vi sette opp et forslag til program for dette formålet, forteller Ingunn Dahle, seniorkonsulent i Bouvet. 

Fra operativ til strategisk ledelse 

I intervjuene kom det frem at en digital modningsprosess pågår i NAV Rogaland, og det er et gjennomgående sterkt fokus på sluttbruker. NAV har også vektlagt det operative nivået i det digitale lederskapet. Særlig under pandemien har det naturlig nok vært mer fokus på kriseledelse og dag-til-dag oppgavene, og mindre tid til det digitale strategiske lederskapet. 

Rådgiverne fra Bouvet hjalp til med å skreddersy et program for ledelsen i NAV Rogaland som skal bidra til å løfte dem på det digitale strategiske nivået, koblet med endringsledelse for å få ansatte med på reisen. 
– Dette er særlig viktig for å dra nytte av digitaliseringsinitiativer og nye digitale verktøy, også etter pandemien, forteller Dahle fra Bouvet.  

 

Variert program for økt kvalitet

I programmet skal lederne lære mer om hvordan de kan øke kvaliteten på sine leveranser med de digitale hjelpemidlene de har og innføringen av nye. Lederne skal utforske hvordan NAV Rogaland kan jobbe mer strategisk. De skal fordype seg i hvilke muligheter som bor i endringsledelse, og de skal diskutere lederens rolle i den digitale transformasjonen de står i. I programmet er det også en gjennomgående diskusjon om hvilken rolle teknologi kan spille for samfunnsoppdraget til NAV Rogaland. 

Det skal over en periode på 10 måneder veksles mellom fysiske og digitale heldags- og halvdagssamlinger. I det nye programmet skal ledelsen gjennom disse temaene: 

•    Digital transformasjon 
•    Digital kompetanse 
•    Endringsledelse 
•    Smidige prinsipper og smidig lederskap
•    Digital hverdagsledelse
•    Strategier og forretningsmodeller

–  Mellom heldagssamlingene skal vi ha nettverksgrupper hvor vi skal diskutere ulike problemstillinger knyttet opp til temaene for samlingene og hva det betyr for egen lederrolle, forteller Prytz Haftorsen.

Tid til refleksjon

–  I både samlingene og i nettverksgruppene er vi opptatt av at lederne har rikelig med tid for å diskutere i grupper og reflektere over temaene som blir presentert av våre foredragsholdere. Egenrefleksjon er nødvendig for at lederne skal kunne omsette det de har lært til konkrete handlinger i egen lederrolle, forteller Per Ivar Nerseth, rådgiver og enhetsleder i Bouvet.

Tester ut podcast-formatet

Bouvet lager også skreddersydde podcaster som sendes ut i forkant av heldagssamlingene. Disse gir en kort introduksjon og forbereder deltakerne til temaet som kommer.

–  Jeg synes det er veldig spennende at vi tar i bruk ulike virkemidler for å øke kompetansen, på den måten øker vi læringen og deltakelsen, forteller Merethe Prytz Haftorsen, fylkesdirektør i NAV Rogaland
 

Dette håper NAV Rogaland å oppnå

Programmet er i startfasen, men første samling om digital transformasjon er allerede gjennomført. I første samling så vi på hvorfor, hva og hvordan vi kan gjennomføre en digital transformasjon. Vi så på megatrender, styringsdokumenter, og jobbet med hvordan vi kan gjøre det til vårt eget, og motivere medarbeidere. I tillegg fikk vi en smakebit fra heldagssamlingen om endringsledelse, som også har en sentral rolle inn i dette temaet.

– Jeg ser frem til fortsettelsen, det er et veldig variert program og med spennende forelesere, sier Prytz Haftorsen.

Fylkesdirektøren forteller videre at hun håper at programmet vil gi effekter gjennom at de samlet sett blir enda bedre på å legge strategiske planer, og at de ruster seg til å ta viktige strategiske grep som bringer dem fremover i riktig retning.

– På sikt vil det gi utslag i bedre resultat, både for medarbeider og brukerne våre. Vi utvikler lederne våre, slik at både ledere og medarbeidere i NAV kan levere best mulige tjenester til innbyggerne.

Gleder seg til fortsettelsen

Merethe Prytz Haftorsen forteller at lederne hun har snakket med gleder seg til fortsettelsen og er veldig spente på det faglige innholdet.

– Lederne våre er motiverte til å starte med programmet og timingen er bra. Vi har vært gjennom en tid som har utfordret lederskapet. Nå gjør vi oss klare til fortsettelsen, etter pandemien, avslutter hun.

 

Ansvarlig kontor: Stavanger, Oslo

Kontakt oss

Anethe Sandve
Enhetsleder