Siste nytt i Power BI

Microsoft lanserer hyppige forbedringer og nye funksjoner i Power BI-verktøyet. Interessert i å forstå hva som er nytt i Power BI og hva det innebærer?
Fagmiljøet vårt holder deg oppdatert på siste nyheter og oppsummerer de viktigste og mest relevante nyheten for deg som jobber med eller ønsker å lære mer om Power BI.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Siste nytt ​per 01.03.2024​ 

 

Dataforberedelser 

 • Visual Calculations (Preview) er en ny funksjon som forenkler opprettelsen av DAX-beregninger ved at du enkelt kan klikke direkte på visualiseringene for å lage measures. Dette gjør komplekse kalkulasjoner enklere å utføre uten omfattende forhåndskunnskaper om DAX   
  Les mer her (Microsoft.com) 

 • Multi-visual container format support gjør det mulig å formatere og endre design på flere visualiseringer samtidig. Dette er spesielt nyttig når du ønsker å endre til samme størrelse eller farge på flere visualiseringer samtidig. 

Modellering 

 • Copilot Measures beskrivelse (Preview). Ved hjelp av Copilot kan du enkelt lage forklarende beskrivelser av hva et measure gjør, direkte i beskrivelsesboksen. Disse beskrivelsene kan også endres etter at Copilot har generert forslag  
  Les mer her (Microsoft.com) 

 • DAX query view (Preview) ble lansert i november og tilbyr en enkel måte å analysere og forbedre DAX-formler på. I motsetning til DAX Studio, er denne funksjonen innbygd i Power BI, noe som gjør den lettere å ta i bruk. Siden dette er en ny og viktig funksjon i Power BI, blir det kontinuerlig lagt til nye funksjonaliteter og oppdateringer som er verdt å få med seg. Nyeste oppdatering er utgivelse av «INFO DAX functions».

Presentering 

 • Ny visningsmodus kalt «Show visuals as tables» som gjør det mulig for rapportbrukeren å se en visualisering enten i tabellformat eller som grafisk fremstilt format. Man kan velge visning ved å bruke shortcut'en Ctrl + Shift + F11. Les mer her (Microsoft.com) 

 • Flere nye formatteringsforbedringer for kolonne- og stolpediagrammer som gir større fleksibilitet, slik som Apply settings to all or series, Transparency control, border customization og Advanced ribbon settings. Les mer her (Microsoft.com) 

 • Flere nye formatteringsforbedringer for dataetiketter som gir utvidede tilpasningsvalg, på Title, Value og Details. Ny funksjon som heter Visual label layout som lar deg velge mellom enkeltlinjedataetikett eller multilinjedataetikett og er tilgjengelig for Columns, Bars, Lines og Ribbon charts. Les mer her (Microsoft.com)

 • Nyheter for visualer fra AppSource: Les mer her (Microsoft.com) 
  • 7 nye som gjelder for Dynamics 365: Comment, Reporting, Variance, Matrix planning, Copy, Table edit, Graphical planning 
  • Waterfall-Visual-Extended 
  • Processifier Process Mining 
  • Flashbi fantail 
  • UnAvoids 
  • Map by Squillion 
  • Charrticulator Visuak Community 
  • «Multiple Sparkline» har fått ny mulighet for zoom av linjediagram til skjermstørrelse 
  • «Rose/Donut/Pie Chart» av Powerviz er en avansert visualisering for å vise kategoriske data og forhold på 4 forskjellige typer diagrammer. 
  • «xViz Gantt Chart» av Lumel er Microsoft PBI sertifisert. Ny type gantt visualisering. 
  • «Control Chart XmR» av Nova Silva har fått ny funksjonalitet som skal gjør det enklere å finne ekte signaler og redusere støy i dataen. Mulighet for å laste ned verdier i etterkant. 
  • «Drill Down Graph PRO» viser kategoriske forhold og hierarkier 

Governance 

 • Custom Visuals Local Storage API: Kan lagre data direkte i lokal nettleser som er sikrere og forbedrer ytelsen til web-apper. Les mer her (Microsoft.com) 
 • Preview - Kan lagre en Power BI rapport som PBIP-fil ved å bruke TMDL format som gjør det mulig å samarbeide om rapporten. Må aktivere funksjonen i innstillinger. Les mer her (Microsoft.com) 

 • Med Microsoft Purview Information Protection sensitivity labels kan administrator administrere organisasjonens sensitive data på tvers av apper og tjenester. Ved å bruke sensitivity labels blir filer kryptert og kun autoriserte brukere har tilgang til filene. Se mer her Les mer her (Microsoft.com) 

 

Siste nytt per 14.12.2023

Dataforberedelser

Tilkobling til Fabric kilder:
(Datamarts, Lakehouses, Warehouses, KQL Databaser) er nå generelt tilgjenglig via Power BI Desktop. Les mer her (Microsoft.com).

Oppdatering på en rekke connectorer:

· Amazon Athena, BQE Core, Databrics, Inwink, Starburst Enterprise

Oppdatering på en flere data connectorer:

· Profisee, Bloomberg Enterprise Data and analytics, Dremio, Celonis

New connectorer:

· Azure Resource Graph

Modellering

DAX Query view:

· Et fjerde vindu som er lagt til under modellering-viewet, som gir mulighet for å utforske DAX i mer detaljer, og raskt validere data i modellen uten å bygge et visuelt element. Les mer her (Microsoft.com).

Semantisk modell:

· Datatsett heter nå semantisk modell

· Dette er gjort å skille dem fra andre Fabric-elementer og vil gjør produktet mer tydelig og brukervennlig.

Skalering av semantisk modell:

· Løsninger som har høy brukerkapasitet, kan dra nytte av dette. Power BI vil automatisk skalere ut kopier av modellen for å sikre ytelse når mange brukere er aktive samtidig

· Dette fungerer også for Direct Lake semantiske modeller

· Denne funksjonen er generalt tilgjengelig

OneLake integration for import-mode semantic models:

· Mulighet for å aktivere OneLake-integrasjonen og automatisk skrive importerte data til delta-tabeller i OneLake. Data blir tilgjengelig med engang, og kan nås gjennom disse delta-tabellene. Les mer her (Microsoft.com).

Presentering

· Oppdatering til On-object interaksjon, kan nå innstille mer til eget ønske med tanke på faner og interaksjon med visualseringer. Les mer her (Microsoft.com).

· Oppdatering på formattering av kolonne og stolpediagram

· Dele stolper i egen serie, transparente fargemuligheter, kantlinje forbedringer er noen av endringene. Les mer her (Microsoft.com).

· Forbedret tilpasning av Dataetikketer på visualiseringer

· Titler, verdier, detaljer; har alle fått forberdringer og nye oppdateringer

Vis visualiseringen som tabeller:

· Forbedring av “Show as table”, som gjør nå at du kan få oppsummert underliggende data for alle visualiseringene for alle sidene i en tabell. Tabellen inkluderer funksjonalitet for cross-filtering.

Button slicer: Ny visualisering:

· En forbedret versjon av slicer, med mer funksjonalitet og fleksibilitet innefor design, og formatering. · Mulighet for å legge til flere typer tooltip, og bilde i selve knappen. Les mer her (Microsoft.com).

Reference lables:

· Nye felt som kan bli lagt til New Card visual som kan gjøre at du kan sammenslå flere felt i en card, istedetfor å ha flere cards eller multirow card.  Les mer her (Microsoft.com).

Pane switcher:

· Hvis du synes at det tar mye plass å åpne alle fanene til høyre i report view, så kan du nå velge å åpne fanene i en stablet view. Les mer her (Microsoft.com).

· Dette kan du aktivitere ved å trykke “always open in a new pane” i Options menyen.

Governance

· Git intergrasjon konflikt løsning, mulighet for å løse konflikter direkte i Fabric workspace

RLS/OLS security and stored credentials for Direct Lake semantic models:

· RLS/OLS er nå tilgjengelig for Direct Lake semantisk modell , og fungerer på tilsvarende måte som i Power BI semantisk modell. Les mer her (Microsoft.com).

“Stored credentials” reduserer konfigurasjonskompleksiteten og anbefales sterkt ved bruk av RLS/OLS med Direct Lake semantiske modeller

Annet

Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate, sertifisering i Fabric vil bli tilgjenglig fra Microsoft i begynnelsen av Q1 2024. Les mer her (Microsoft.com).

Copilot visualisering

· Mulighet for å oppsummere data med “Narrative with copilot” visualiseringen, som tidligere ble kalt Smart Narratives. Les mer her (Microsoft.com).

· Visualiseringen gir brukeren utfylte prompts for hva som kan bli spurt.

Copilot for Power BI i Microsoft Fabric Public Preview

· Mulighet for å bruke Copilot for å raskt komme i gang ved å lage rapporter i Power BI-nettleseren. Du kan for eksempel be Copilot om å forslå innhold for en side in en rapport. Les mer her (Microsoft.com).

 

Siste nytt per 03.11.2023

Dataforberedelser

 • Som nevnt i forrige «Siste nytt» er visning av Power BI-filer direkte i OneDrive og SharePoint nå slått på som standard for alle Power BI-brukere.
  2.10.23 Power BI OneDrive and SharePoint on by default rollout has started
 • Nytt start vindu for Power BI Desktop gjør det lettere å opprette en ny rapport, åpne anbefalte rapporter og større liste over sist brukte rapporter.
 • Dedupliseringsregler for sammensatte modeller er nå mulig. Dersom du forventer navnkonflikt med tabeller eller measures fra andre kilder, kan du nå selv velge å sette opp prefix eller suffix tekst til tabellnavn og/eller measurenavn.
 • Oppdatering av en rekke Data connectors er utført: Snowflake, BitSight Security Ratings, Starburst Enterprise
 • Ny Data connector: Planview OKR
 • OneLake data hub har fått en rekke nye egenskaper:
  • Rask tilgang gir en oversikt over aktivt workspace, festede workspace og nylig brukte workspace.
  • Det er mulig å filtrere frem det som er markert som favoritt

11.10.2023 Power BI October 2023 Feature Summary

 

Modellering

 • Editering av data modellen i Power BI Service ble lansert til preview i april og er nå forbedret: 
  • Relasjoner kan administreres i Power BI Service. Det er også mulig å filtrere på type relasjon i modellen. 

11.10.2023 Power BI October 2023 Feature Summary 

 • Modellutforsker er nå i offentlig forhåndsvisning med kalkuleringsgrupper og opprettelse av relasjoner i egenskapsfanen. I tillegg er det nye ikoner under Datafanen, og der det tidligere var alfabetisk rekkefølge, vil nå measure grupper alltid være øverst, fulgt av kalkuleringsgrupper og til slutt andre tabeller. Det kommer nye UI endringer for disse fanene i desember. 

16.10.23 Deep dive into the Model Explorer with calculation group authoring and creating relationships in the properties pane

Presentering

 • Mobilvisning har nå interaktivt lerret.
  14.09.2023 Power BI September 2023 Feature Summary
 • Nyheter for visualer fra AppSource: 
  • “Step Filter” er et nytt visual i AppSource 
  • “ValQ Plan” lar brukere bygge komplekse forretningsplaner, hva-hvis simuleringer, opprette og sammenligne budsjetter, prognoser og scenarier. 
  • “Date Picker” av Powerviz gir rikere formatteringsvalg og en moderne kalendervisning. 
  • “Drill down nettverk PRO” viser kategoriske forhold lett og oppdager relasjoner basert på kategoristruktur. 
  • “Tmap 2.1” har ny drill-down funksjon. 
  • “Inforiver” støtter nå nye tilbakeskrivingsdestinasjoner fra Power BI: Microsoft Fabric Lakehouse, Fabric Datawarehouse og Dataverse.

11.10.2023 Power BI October 2023 Feature Summary

 

 • Preview – On-object integrasjonsoppdateringer: 
  • Det er nå mulig å bytte mellom å vise dato-hierarki og rå dato ved å bruke data flyout. 
  • Ved aktivering av tekst-element hvor det ikke eksisterer en «automatisk verdi», som variabelnavn, vil det vises alternativ tekst som kan endres direkte på figuren.  
  • Bånd- og traktdiagrammer støtter nå on-object formatering. 

11.10.2023 Power BI October 2023 Feature Summary

Governance

 • Nyheter for deployment pipeline:
  • Det er nå mulig å velge hvor mange og navn på steg deployment pipeline skal ha når den opprettes. 
  • Ny fane dukker opp i den venste navigasjonsbaren når du åpner et item eler en deployment pipeline. 
  • Navigasjon til deployment pipelines finnes nå nederst på workspace-menyen.

  17.10.23 Deployment pipelines – A customized pipeline is finally here!

  Annet

  Siste nytt per 19.09.2023

  Dataforberedelser

  Modellering

  Presentering

  • Utjevnede linjer og lederlinjer er lagt til som valgmuligheter for linjediagram i Power BI, for å kunne gi et mer polert utseende. 
   Smoothed and Leader lines – Updates
  • Ny kortvisualisering i Public Preview: Med den nye kortvisualiseringen kan du vise flere kort i en enkelt beholder og ha full kontroll over hver komponent på hvert kort. Denne oppdaterte tilnærmingen forbedrer rapportytelsen, noe som gjør det enklere for alle brukere å få tilgang til og samhandle med dataene. 
   New card visual | Public preview
  • Du kan nå bygge inn visuelle elementer fra organisasjonsapper i PowerPoint-presentasjonen din – du trenger bare lenken til det visuelle bildet du vil bygge inn. 
   Chart sharing from organizational apps. Also supported in PowerPoint integration

  Governance

  Annet

  Siste nytt per 13.06.2023

  Dataforberedelser

  Modellering

  Presentering

  Governance

  Annet

  • Det er nå mulig å lage power BI rapporter direkte i Jupyter notebooks, direkte fra data i notebookene.
   24.04 Create powerBI reports in Jupyter Notebooks
  • En ny oppdatering har kommet for power BI faner i Teams, som gjør at det er raskere å opprette faner og man kan konfigurere fanene ved hjelp av linker, samt økt funksjonalitet for standardfiltere på elementer som man deler via faner i Teams.
   03.05 Item links to configure powerBI tabs in Microsoft teams
  • I mai ble Microsoft Fabric og Copilot annonsert i Power BI. Fabric er et ende-til-ende menneske-sentrert analyse produkt som skal samle all dataen og analysen av en organisasjons data på en plass. Copilot (preview) er en funksjonalitet som kommer av generativ AI, hvor man kan beskrive hva man ønsker å se, eller spørre spørsmål om dataen man har, deretter få generert en ferdig produsert rapport.
   23.05 Introducing Microsoft fabric and copilot in Microsoft Power BI
    

  Siste nytt per 12.04.2023

  Modellering

  • DAX Studio v 3.0.6 – Ny versjon av DAX Studio sluppet, versjon 3.0.6. DAX Studio kan kobles til tabulære modeller og gi nyttige analyser av performance
   Les artikkelen her

  Presentering

  • On-object interaction – (Kun i preview) Helt ny måte å bygge og formatere visualiseringer. Meny for å bygge visualisering og formatering flytter til å være tilgjengelig til høyre for visualisering. Velg “On-object interaction” i Options and settings” > “Options” > “Preview Features” > “On-object interaction” for å prøve det ut.
   Les artikkelen her
  • Apply all slicers, clear all slicers knapper – Nye knapper for å aktivere valg av på alle slicers og fjerne valg på alle slicers er nå tilgjengelig. Det gir mulighet for å holde igjen filtrering til bruker er klar så velge «Apply all» for å utføre filtering. «Clear all» tilbakestiller filtervalg (samme funksjon som «Reset to default» i Power BI Service).
   Les artikkelen her
  • Visual container improvements - Det er nå mulig å legge til underoverskrift på visualiseringer, skillelinje mellom underoverskrift og visualisering, og bruke «spacing» for å legge til ønsket mellomrom mellom overskrift, underoverskrift og visualisering. Det er også nå mulig å legge på ønsket «padding» rundt hele visualiseringen for å skape en tydeligere ramme. 
   Les artikkelen fra March feature summary.

  Governance

  • Enhanced Row Level Security (RLS) Editor - (Kun i preview) Redigeringsvinduet for RLS er oppdatert grafisk til å kunne definere filtreringer med bokser og drop-down menyer, og dermed slippe unna DAX koding for de fleste regler. Velg «Enhanced row-level security editor” i “Options and Settings” > “Options” > “Preview features” for å prøve det ut.
   Les artikkelen her
  • Pin workspaces i Power BI Service - Nå kan du velge workspaces du ønsker skal pinnes til toppen av rullemenyen i Power BI Service. Dette er nyttig funksjon for å holde kontroll på de mest frekvent brukte workspacene.
   Les artikkelen her

  Annet

  • Storytelling in PowerPoint - Med Power BI add-in for Power Point er det nå mulig å enkelt inkludere interaktive Power BI visualiseringer i PowerPoint presentasjoner. Dette er mulig både for hele Power BI rapporter, men også enkeltvisualiseringer. Test det ut ved å høyreklikke på en visualisering i Power BI service - "Share" - "Open in PowerPoint". 
   Artikkel fra Microsoft PBI Blog
  • Les mer om Power BI add-in i PowerPoint, sikkerhet og begrensninger.

  Siste nytt per 08.02.2023

  Dataforberedelser

  • Connected Excel Tables - Analyser live PBI data gjennom Excel tabeller (i stedet for pivot ved Analyze in Excel). Denne nye .xlsx live connection gjør at man kan eksportere større og skreddersydde mengder data fra PBI til Excel
   Les artikkel og se video her

  Modellering

  • Nye sammenligningsfunksjoner i DAX (INDEX, OFFSET, WINDOW) - Forenkler DAX-syntaks for å gjøre kaluleringer der man ønsker å se på rader relativt til andre rader.
   Les artikkel og se video her

  Presentering

  • Nye formatteringsvalg “Shared y-axis" og “Scale to fit” - Noen ganger så har det vært en utfordring at visualiseringer med samme akse nesten usynliggjør utviklingen i de minste grafene. Nå har det kommet to nye funksjoner i formatteringsfanen som skal løse denne utfordringen.
   Les artikkel og se video her. 
  • Field parameters – lar brukerene av rapporten dynamisk endre målene eller dimensjonene som analyseres i en rapport slik at de kan tilpasse analysen med mål og dimensjoner de er interessert i å se. 
   Les artikkel og se video her. 

  Governance

  • App Audience – Endelig er det ikke lenger en begrensning at man kun kan ha en PBI app per workspace. Nå kan man nemlig lage “audience”-grupper, hvor man tilgjengeliggjør forskjellige versjoner av appen til forskjellige brukergrupper.
   Les artikkel og se video her
  • Object level security (OLS) – I stedet for RLS som definerer rettigheter på radene i datasettet, er det nå kommet OLS som lar deg skjule hele tabeller og/eller kolonner baser på brukers rettigheter.
   Les artikkelog se video her. 
  • Cancel refresh dataset – Stopp en refresh som er satt i gang (kun Premium). Dette har tidligere kun vært tilgjengelig for dataflows, men kan nå også gjøres for dataset refresh. 
   Les artikkelen her.

  Annet

  • Subscribe to a report with filters applied – Brukere kan nå abonnere på en rapport side med filtre. Les artikkel og se video her.