Slik endret vi vår smidige arbeidsmetodikk til radikalt fokus

Hvordan holder du motivasjonen oppe på tross av at ting ikke alltid går fremover og stadige hindringer dukker opp? Hvordan inspirere et diverst og tverrfaglig team til å jobbe sammen mot felles mål? Hvordan prioritere fortløpende når det stadig dukker opp nye oppgaver?

Trine Markusson Kvalberg

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Radical focus er en systemisk metode for å få det beste ut av alle og at alle drar i samme retning med riktig fokus. En sentral del av radical focus er Objectives and Key Results (OKR) og det essensielle er å ha så få mål som mulig og jobbe med i parallell. Denne metoden er hentet fra boken «Radical Focus – Achieving Your Most Important Goals with Objectives and Key Result” skrevet av Christina Wodtke. Det sentrale i boken er fokus på de riktige tingene samtidig som man:

  • Er kundefokusert
  • Er teamfokusert
  • Er kvalitetsfokusert

 

Fra en agile metode til en annen

Etter å ha jobbet noen måneder med scrum-metodikken opplevde vi som team at vi slet med å nå sprintmålene. Vi var veldig fokusert på oppgavene som skulle gjøres og ikke så veldig på målene vi skulle oppnå. Flere av seremoniene i scrum opplevdes også lite verdiskapene. Som produkteier stilte jeg meg spørsmålet hvorfor og begynte å forstå at det blant annet var noe i arbeidsmetodikken som ikke helt var riktig. Vi tok en retro på det med teamet og flere var enige. Vi så behovet for å revurdere arbeidsmetodikken vår. Flere av oss i teamet hadde hørt om Radical focus og var nysgjerrige på å teste det. Vi pløyde igjennom det vi kunne finne av bøker og beste praksis fra andre. For å sikre at alle i teamet var samkjørte på metodebytte gjennomførte vi en større workshop slik at vi gjorde metoden til vår egen. I tillegg endret vi på målstyringsrytmen slik at vi fikk kvartalsvis ambisjoner og nøkkelresultater. Dette ble gjort i en separat workshop som kun var dedikert til å sette ambisjoner og nøkkelresultater som var forankret i prioriteringer ovenfra. 

jackalope-west-02HBQ2w_yak-unsplash.jpg
Bilde: unsplash.com

Vi jobbet oss frem til disse seremoniene

  • Mandagsmøte (MM) hvor hver og en melder inn hva de skal jobbe med den kommende uken slik at man kommer nærmere å nå nøkkelresultatene. Vi bruker digital tavleapp for å dokumentere og holde tråden underveis i uken. Vi samkjører oss og ser hvem som må snakke sammen i løpet av uken og hvor mulige hindringer kan oppstå. 

Skjermbilde 2022-03-11 kl. 10.11.50.png
Slik ser agendaen vår ut for mandagsmøte
  • Fredagsfeiring (FF) hvor vi feirer hva vi har oppnådd i inneværende uke. Denne sesjonen skal være positivt ladet. Den består av både et sosialt som quiz, og et inspirerende element, men også deling av læring gjennomgang og demo (for de som ønsker det) av resultater.

Skjermbilde 2022-03-11 kl. 10.12.55.png
Slik ser agendaen vår ut for fredagsfeiring.
  • Retrospektive (retro) en gang i måneden hvor vi gjør en vurdering av hvor vi står hva som gir oss fremdrift og hva som holder oss tilbake.  Vi prøver å variere hvilke versjoner av retro vi bruker om det er båten, luftballong eller andre varianter. 
  • Læring sesjoner i teamet hvor vi gjennomgår ulik tematikk som forbedrer arbeidsmetodikk, er kulturbyggende eller gir oss faglig påfyll.

Disse indikatorene sikrer at vi har det bra i teamet og indikasjon på fremgang OKR

  • Vi bruker OKR confidence for å vurdere hvor nære eller langt unna vi er på å nå nøkkelresultatene fra uke til uke.
  • Videre kommer vi til å fokusere på helseindikatorer eller «health-metrics» for å sikre at vi er på riktig vei, at vi balanser oppgavene og at motivasjon og driv er tilstede i teamet.

Oppgavebehandling

  • Det har vi fortsatt i JIRA, men vi har endret fra sprinter til kanban ettersom vi hadde en hypotese om at det gav en bedre arbeidsflyt for oss. 

Hvem passer denne metoden for?

Overraskende mange, men det anbefales å se i sammenheng med hvilke type oppgaver man løser.  Også må man være forberedt på at man ikke kommer perfekt ut av startgropen. Metoden må itereres på slik man jobber med kontinuerlig forbedring igjennom blant annet retrospektive.