2020.03.03 Bouvet, kursavdelingen. Foto: Bjørn Inge Karlsen tlf +47 90051225.
Bilde av deltakere på scrumkurs

Online kurs: Endringsledelse i digitale omstillinger

I dette online kurset vil du få økt innsikt i hvordan du leder mennesker gjennom effektive og bærekraftige endringsprosesser, med spesielt fokus på digital omstilling.

Varighet: 3+3 timer (09:00-12:00 begge dager)

Pris: 6.900,-

Kurskategori: Ledelse

Kursinstruktør

Nina Lilledahl Khan har bred erfaring fra digitalisering og endring i offentlig sektor, og fra innovasjonsmiljøer i det private. Hun har et sterkt faglig engasjement for endringsledelse i digitale omstillingsprosesser.
Hennes styrke er kombinasjonen av teoretisk tyngde og praktisk erfaring. Hun er utdannet statsviter (cand. polit.) fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg lederutdanning fra Handelshøyskolen BI. Hun besitter en rekke relevante kurs og sertifiseringer innen endringsledelse (Prosci/ADKAR), agile coach ICP-ACC, transition coaching, og svart belte i LEAN.
Nina har erfaring som linjeleder, prosjektleder, endringsleder og prosessleder fra smidige utvikling og innføringsprosesser, men også fra tradisjonelle fossefallsprosjekter. Erfaringene deler hun gjerne videre igjennom sine kurs og seminarer. Nina har fokus på menneskene som er involvert i endringsprosesser samtidig som hun har et godt blikk for helheten i en virksomhet. Hun ivrer for bruk av smidig tankesett i kombinasjon med etablerte rammeverk for endringsledelse. Hennes faglige engasjement og nysgjerrige tilnærming smitter lett over på omgivelsene.

Siri H. Ulltveit-Moe er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim der hun gikk Industriell økonomi- og teknologiledelse (Indøk). Fra studiet har hun to fagspesialiseringer. Den ene er datateknologi med kunstig intelligens, og den andre er strategisk endringsledelse. Masteroppgaven har hun skrevet innen strategisk endringsledelse for Oslo Universitetssykehus. Den doble fordypelsen studiet ga henne gjør at hun trives godt med arbeid i krysningspunktet mellom teknologi og strategi. Siri er god på å se løsninger på tvers av fagdisiplinene og har mye erfaring fra tverrfaglige team. Hun er PROSCI-sertifisert endringsleder og har erfaring som innføringsansvarlig i et stort offentlig digitaliseringsprosjekt.

Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologien gir. I takt med utvikling og innføring av ny teknologi utfordres vi på måten vi jobber, organiserer oss, samhandler og agerer. For å lykkes med digitalisering er det viktig å ha fokus på den menneskelige siden av endringen og vi ser et økt behov for kompetanse på endringsledelse.
 
Vi deler:
 • Våre erfaringer med hvorfor det er krevende å lede mennesker gjennom digitale omstillingsprosesser og hvordan vi kan gjøre dette på en god måte
 • Kunnskap om hva endringsledelse er og hvordan vi tenker endringsledelse i det taktskifter vi nå står i
 • Bouvets rammeverk for endringsledelse med konkrete verktøy 
 • Praktiske eksempler og relevante caser på digitale omstillingsprosesser
 • Hvordan involvere digitalt 
 • Hva trenger du i din verktøykasse?

Målgruppe:

 • Endringsledere og endringsagenter
 • Linjeledere
 • Produkt, prosjekt- og prosessledere

Kursets ramme og form: 

 • Kurset gjennomføres i Zoom
 • 3+3 timers online undervisning over 2 påfølgende dager.
 • Du vil få praktisk erfaring med å jobbe i digitale samhandlingsverktøy for visualisering og involvering underveis i en endringsprosess på en enkel og morsom måte. 

 

Rammeverk_endringsledelse_Bouvet.jpg

 

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs