Endringsledelse i digitale omstillinger

I dette kurset vil du få økt innsikt i hvordan du leder mennesker gjennom effektive og bærekraftige endringsprosesser, med spesielt fokus på digital omstilling.

2020.03.03 Bouvet, kursavdelingen. Foto: Bjørn Inge Karlsen tlf +47 90051225.
Bilde av deltakere på scrumkurs

Varighet: 3+3 timer to påfølgende dager dersom kurset gjennomføres digitalt. Eller en hel dag hvis det er fysisk kurs.

Pris: 6.900,-

Kurskategori: Ledelse

Dette kurset settes opp på forespørsel og gjennomføres kun bedriftsinternt, ta kontakt på [email protected] for mer informasjon. 

Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologien gir. I takt med utvikling og innføring av ny teknologi utfordres vi på måten vi jobber, organiserer oss, samhandler og agerer. For å lykkes med digitalisering er det viktig å ha fokus på den menneskelige siden av endringen og vi ser et økt behov for kompetanse på endringsledelse.
 
Vi deler:
 • Våre erfaringer med hvorfor det er krevende å lede mennesker gjennom digitale omstillingsprosesser og hvordan vi kan gjøre dette på en god måte
 • Kunnskap om hva endringsledelse er og hvordan vi tenker endringsledelse i det taktskifter vi nå står i
 • Bouvets rammeverk for endringsledelse med konkrete verktøy 
 • Praktiske eksempler og relevante caser på digitale omstillingsprosesser
 • Hvordan involvere digitalt 
 • Hva trenger du i din verktøykasse?

Målgruppe:

 • Endringsledere og endringsagenter
 • Linjeledere
 • Produkt, prosjekt- og prosessledere

Kursets ramme og form: 

 • Kurset gjennomføres i Teams dersom det er digitalt, 3+3 timers online undervisning over 2 påfølgende dager.
 • Dersom det er fysisk gjennomføres det på 1 hel dag i våre kurslokaler i Oslo. 
 • Du vil få praktisk erfaring med å jobbe i digitale samhandlingsverktøy for visualisering og involvering underveis i en endringsprosess på en enkel og morsom måte. 

 

 

Dette kurset settes opp på forespørsel og gjennomføres kun bedriftsinternt, ta kontakt på [email protected] for mer informasjon. 

Kursinstruktør

Karianne Tandberg har spesialistkompetanse innen endringsledelse og strategisk kommunikasjon, og er rådgiver innen endringsledelse med nærmere 25 års erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid, både i privat og offentlig sektor. De siste 10-årene har hun jobbet med innføring og endringsledelse i ulike spydspissprosjekter i Skatteetaten, og nå som rådgiver i Bouvet er hun i tilsvarende oppdrag hos Elvia.

Karianne vært lang erfaring som rådgiver for toppledelse i store virksomheter, og ledererfaring innen offentlig sektor. Karianne har bidratt til å innføre krevende endringer innenfor offentlig sektor, slike endringer som har stor samfunnsmessig effekt, og med brukerperspektivet i fokus. Hun har verdifull erfaring og kompetanse knyttet til hva som er sentrale suksessfaktorer og hvordan bygge robusthet i organisasjoner for å stå i motstand. Hun har god erfaring fra å skalere endringsledelsesmetodikk etter definerte behov og endringsmodenhet i organisasjoner, og hun har lang erfaring fra å støtte ledere og organisasjoner med og gjennom endringer. Hun har også vært med i å etablere og har sittet i styret i ACMP Norge, den norske grenen av Association of Change Management Professionals, et ideelt fagnettverk for de som er opptatt og jobber med endringsledelse.

Karianne Tandberg har en bachelor i internasjonal markedsføring fra Handelshøyskolen BI, og ett år med litteraturstudier på et universitet i Milano, Italia. I tillegg har hun gjennomført feature-studiet innen journalistikk fra Høgskolen i Oslo. Hun er sertifisert innen Prosci Change Management, et metodeverk for endringsledelse, og har gjennomført ulike kurs innenfor tjenestedesign og prosjektledelse. Hun har bred erfaring som prosjektleder, endringsleder og prosessleder.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs