Bygger fremtidens strømprodukt med Lyse

I et partnerskap med Lyse Energi jobber vi frem «Fremtidens strømprodukt» – Produktet som skal gi norske strømforbrukere bedre kontroll over sitt forbruk.

Jostein Sand Kjellsen

F.v. Emilie Ellingsen (Lyse), Erik Haugvaldstad (Bouvet), Ole-Richard Blindheim (Bouvet), Per--Christian Aagenæs (Olavstoppen), Andreas Tore Larsen (Lyse) og Martin Pyk Pettersen (Olavstoppen).
Foto: f.v. Emilie Ellingsen (Lyse), Erik Haugvaldstad (Bouvet), Ole-Richard Blindheim (Bouvet), Per-Christian Aagenæs (Olavstoppen), Andreas Tore Larsen (Lyse) og Martin Pyk Pettersen (Olavstoppen).

Målet med den nye avtalen er å veilede strømkundene til Lyse Energi til å bruke strøm på en smart måte, med hjelp av styring av elbillader, oppvarming og andre kilder for høyt strømbruk.

Forbrukerenes innsikt i eget forbruk og pris 

Andreas Tore Larsen er forretningsutvikler hos Lyse og har ansvaret for Digital strømtjeneste-prosjektet. 

Andreas.jpg
Andreas Tore Larsen, Lyse

– Strøm har gått fra å være et lavinteresse-produkt til å bli noe som kundene våre må ta stilling til. Høye strømpriser i vinter er en medvirkende årsak men hypotesene våre tilsier at endring i forbruksvaner må til, også på sikt, pga. økt elektrifisering og det grønne skiftet.

Som energiselskap står Lyse i en unik posisjon til å hjelpe kunden i å få innsikt i eget forbruk og pris, fortsetter Larsen:

– Viktigst av alt, må vi gjøre dette på en måte som gjør at kundene forstår hvordan strøm fungerer.
Først da klarer kunden å ta stilling til hva det betyr for en selv og hvilke endringer som må til for at kunden skal kunne spare penger.

Utvikler ny app for måling av strømforbruk

Lyse Energi ønsker med det nye teamet å bygge en ny app for både iOS- og Android-telefoner som vil erstatte dagens Lyse-app. 

– Målet med løsningen er at kundene skal ha få nok innsikt til å kunne ta informerte valg på hvordan

2022 Lyseteam (12).jpg
Erik Haugvaldstad, Bouvet 

de skal kunne senke både pris og det totale forbruket uavhengig av hvor interessert de er i strøm eller hvor teknologisk anlagte de er, forteller Erik Haugvaldstad, TechLead i Bouvet.  

Dette blir et spennende prosjekt for Bouvet og Lyse, fortsetter Erik: 
 
–  Det vil kreve en samhandling av flere systemer og teknologier på tvers av flere aktører, samt at vi tenker smart på hvordan den totale kundeopplevelsen skal bli. 

Mye ny funksjonalitet

Denne nye appen vil i første omgang levere funksjonalitet som forbruk, strømpriser og faktura, men skal få en rekke oppdateringer utover året hvor smart styring av elbillader og tilkobling av smart utstyr i hjemmet ditt. Du skal også kunne få en bedre kvalitet på data fra HAN-porten din. HAN står for «Home Area Network» og er en egen fysisk utgang på den automatiske strømmåleren i sikringsskapet.  

Dette grunnlaget gir kundene bedre kontroll over hva som bruker mest strøm, og kan styre dette i sammenheng med data fra strømprisene fra strømbørsen Nord Pool

Flytter inn til oss i Jåttåvågen

Teamet som skal jobbe med "Fremtidens strømprodukt" har flyttet inn hos oss i Jåttåvågen. Det er et tverrfaglig team som besitter rollene ledelse, markedsanalyse, produktutviklere, UI/UX-design, testere og utviklere, fra Lyse Energi, Olavstoppen og Bouvet. Teamet har tilgang til et stort og bredt teknisk fagmiljø innen mange domener hvor alle er med på å bringe ny kunnskap inn i strømmarkedet.

– Det at Lyse sitter i Bouvet sine lokaler er en spennende ny måte for begge parter å jobbe på, forteller, leveranseansvarlig i Bouvet, Jostein Sand Kjellsen.  
 

Flere pågående samarbeid 

Vi har nå jobbet med Lyse i 20 år og har mange gode samarbeid bak oss. Vi er allerede inne i leveransen hos Lyse Plattform, hvor teamet er del av enheten Selvbetjening som leverer nettsiden Lyse.no. Lyse.no er en infokanal, salgskanal og selvbetjening for eksisterende kunder. 

Dette teamet leverer løsninger på dagens systemer, men Lyse tenker større og ønsker å utvide horisonten ytterligere og levere en felles plattform for alle sine partnere. I bunnen for å oppnå dette ligger det et påbegynt designsystem med komponentbibliotek, og en felles teknisk løsning for kunder og produkter. Samarbeid mellom det nystartede teamet og det eksisterende teamet er allerede i gang.

Teamet er godt i gang og produktutviklingen har virkelig satt fart. Vi ser frem til flere lanseringer i år hvor stadig ny funksjonalitet vil komme ut til nye og eksisterende Lyse-kunder.

Kontakt oss

Jostein Sand Kjellsen
Enhetsleder
Jørn Høiland
Enhetsleder