Lyse

Utvikling av digitale kundeflater

Lyse videreutvikler og moderniserer sine digitale kundeflater – slik at de kan fortsette å bygge langsiktige og framtidsrettede løsninger. Et tverrfaglig team fra Bouvet har fått tilliten til å videreutvikle og rådgi Lyse i teknologivalg og oppgradering av deres digitale kundeflater.

Bakgrunn

Lyse er et energiselskap med base i Stavanger. I tillegg til å levere strøm er forretningsområdene deres innenfor energi, telekommunikasjon og ulike merkevarer. De leverer blant annet strøm, internett, tv, elbillading og solcellepanel. Tjenestene deres er både til bedrifts- og privatmarkedet. 

Lyse er i gang med å skape en felles digital flate hvor målet er å få samle all deres drift på en plattform. I den anledning var Lyse på utkikk etter en ekstern partner for utvikling av deres digitale flater. Partneren måtte også være rådgivende og kunne bistå med å ta de gode beslutningene rundt teknologi og utviklingsprosess.

Et tverrfaglig team fra Bouvet samarbeider nå tett med Lyse i utviklingen av deres digitale flater. Nærhet til teamet stod sentralt i valg av ekstern partnerI dette tilfellet var det foretrukket med lokal forankring i Stavanger.

Teamet vil være ekstremt effektivt når vi får stengt ned gammel løsning. Da sitter vi med en løsning som alle jobber mot. I dag jobber halve teamet mot gammel teknologi

Jostein Sand Kjellsen, Teamleder Bouvet

Teamet

Teamet er tverrfaglig og består av fem konsulenter fra Bouvet. De har kommet godt i gang med å hjelpe Lyse i deres tydelige og viktige ambisjon om brukervennlige og moderne digitale kundeflater.

De samarbeider tett om integrasjon på tvers hos kunden og erfaringsdeling er en viktig suksessfaktor for Lyse og teamet. De har blant annet retrospektiv etter hver sprint hvor de deler erfaringer og utfordringer med hverandre. Dette gjør dem i stand til å forbedre teamets arbeidsprosess kontinuerlig.

Vi ser nytten av at teamet har denne erfaringsoverføringen. Dette resulterer i at utfordringene som kommer blir løst raskere og alle teammedlemmene kan bidra

Vegard Terøy, ansvarlig for digitale flater i Lyse

Effekt

Lyse ønsket gevinstrealisering ved å videreutvikle og forenkle de digitale kundeflatene, i tillegg til automatisering av prosessene. Satsningen har allerede ført til økt salg av eks elbil-ladere og solcellepanel.

Ved tett samarbeid og eierskap til løsningen, øker både tilliten hos Lyse og de kan gi teammedlemmene nye og større utfordringer

Vi ønsket at teamet skulle sitte lokalt og være en del av laget. Dette har så langt vært veldig vellykket. Samarbeidet med teamet gir en nærhet, vi har en sparringspartner og vi kan ha den uformelle praten.

Vegard Terøy, ansvarlig for digitale flater i Lyse

Ansvarlig kontor: Stavanger

Kontakt oss

Jørn Høiland
Enhetsleder